« 2Sam 14:17 2 Księga Samuela 14:18 2Sam 14:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I odpowiadając król, rzekł do niewiasty: Nie taj przedemną słowa, o które cię pytam. I rzekła mu niewiasta: Mów, panie mój, królu.
2.GDAŃSKA.1881A odpowiadając król rzekł do niewiasty: Proszę nie taj przedemną tego, o co się spytam. I rzekła niewiasta: Mów proszę, królu, panie mój.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy król odezwał się do kobiety: Proszę, nie ukrywaj przede mną tego, o co zapytam. Kobieta odpowiedziała: Niech mówi mój pan, król.
4.CYLKOWI odezwał się król i rzekł do owej kobiety: Nie chciej zataić przedemną tego, o co się zapytać chcę! I odpowiedziała kobieta: Niechaj tylko pan i król mój mówić raczy!
5.KRUSZYŃSKIOdpowiadając król, rzekł do owej niewiasty: "Nie ukrywaj przedemną - proszę - żadnego słowa, o które ci się zapytam". I odpowiedziała niewiasta: "Niechaj mówi pan mój, król!"
6.TYSIĄCL.WYD5W odpowiedzi król rzekł do kobiety: Nie ukrywaj, proszę, przede mną tego, o co chcę cię zapytać. Odpowiedziała kobieta: Bądź łaskaw mówić, panie mój, królu.
7.BRYTYJKAOdpowiadając, rzekł król do tej kobiety: Nie zataj przede mną sprawy, o którą chcę się ciebie zapytać. Kobieta rzekła: Niech więc mówi mój pan, król!
8.POZNAŃSKAOdpowiadając rzekł król do niewiasty: - Nie zatajaj, proszę, przede mną rzeczy, o którą chcę cię zapytać. Rzekła niewiasta: - Niech mówi pan mój, król.
9.WARSZ.PRASKAOdpowiadając na to rzekł król do kobiety: Odpowiedz mi, proszę, szczerze na pytanie, które ci zadam. Kobieta rzekła natychmiast: Mów, panie mój i królu!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem król się odezwał i powiedział do tej niewiasty: Nie zatajaj przede mną tego, o co chcę się zapytać! A kobieta odpowiedziała: Niech tylko mój pan i król raczy mówić!
11.EIB.BIBLIA.2016Po tych słowach król powiedział do kobiety: Chciałbym cię o coś zapytać. Udziel mi szczerej odpowiedzi. Dobrze - zgodziła się kobieta. - Słucham, mój panie, królu!