« 2Sam 14:19 2 Księga Samuela 14:20 2Sam 14:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Abych odmieniła sposób mowy téj; sługa bowiem twój Joab to przykazał; ale ty, panie mój, królu, jesteś mądry, jako ma mądrość Aniół Boży, że rozumiesz wszystko na ziemi.
2.GDAŃSKA.1881Żem odmieniła sposób tej mowy, sprawił to sługa twój Joab; lecz pan mój mądry jest, jako jest mądry Anioł Boży, wiedząc wszystko, co się dzieje na ziemi.
3.GDAŃSKA.2017Twój sługa Joab sprawił, że zmieniłam postać tych słów. Mój pan jednak jest mądry mądrością anioła Boga, tak że wie wszystko, co się dzieje na ziemi.
4.CYLKOWAby sprawie inne wejrzenie nadać, postąpił sługa twój Joab w ten sposób. Ale pan mój dorównywa mądrością aniołowi Bożemu, że wie wszystko co się dzieje na ziemi.
5.KRUSZYŃSKIAby odwrócić podejrzenie od tej rzeczy, tak sługa twój Joab, pokierował tą całą sprawą; lecz pan mój jest mądry, jako mądrym jest anioł Boży, aby rozpoznać wszystko, co się dzieje na ziemi".
6.TYSIĄCL.WYD5Ażeby sprawie nadać inny wygląd, sługa twój, Joab, w ten sposób postąpił. Pan mój jest jednak bardzo mądry: jak anioł Boży, wie wszystko, co się dzieje na ziemi.
7.BRYTYJKALecz aby zmienić znaczenie tej sprawy, twój sługa Joab tę rzecz uczynił. Mój pan zaś jest mądry jak anioł Boży i wie o wszystkim, co się dzieje na ziemi.
8.POZNAŃSKADla niepoznania uczynił tak sługa twój, Joab. Ale mój pan jest mądry mądrością wysłannika Bożego, tak że wie wszystko, co [dzieje się] na ziemi.
9.WARSZ.PRASKAWszystko to sługa twój Joab uczynił w tym celu, by nadać całej sprawie inny wygląd. Mój pan jest mądry jak anioł Boży. Wie wszystko, co dzieje się w kraju.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Twój sługa Joab tak postąpił, by nadać sprawie inne spojrzenie. Lecz mój pan dorównuje mądrością Bożemu aniołowi i wie wszystko, co się dzieje na ziemi.
11.EIB.BIBLIA.2016Twój sługa Joab chciał zachować pozór, że ta sprawa dotyczy kogoś innego, ale mój pan jest mądry niczym anioł Boży i wie o wszystkim, co dzieje się na ziemi.