« 2Sam 14:24 2 Księga Samuela 14:25 2Sam 14:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A jako Absalom męża nie było pięknego we wszystkim Izraelu i ślicznego bardzo: od stopy nogi aż do wierzchu głowy nie było na nim żadnéj zmazy.
2.GDAŃSKA.1881A nie było męża tak krasnego, jako Absalom we wszystkim Izraelu, coby miał tak wielką chwałę; od stopy nogi jego aż do wierzchu głowy jego nie było na nim zmazy.
3.GDAŃSKA.2017A w całym Izraelu nie było mężczyzny tak osławionego z powodu urody jak Absalom: od stóp jego nóg aż po czubek głowy nie było na nim skazy.
4.CYLKOWNie było zaś męża w całym Izraelu równie pięknego jak Absalom, tak żeby go równie wysoko można chwalić: od stopy nogi aż do ciemienia nie było na nim zmazy.
5.KRUSZYŃSKIW całym Izraelu nie było tak wychwalanego dla piękności mężczyzny, jak Absalom; od stopy jego nogi aż do wierzchu jego głowy nie było w nim skazy.
6.TYSIĄCL.WYD5W całym Izraelu nie było człowieka tak pięknego jak Absalom. O nim wygłaszano pochwały: Od stóp do głów nie ma na nim skazy.
7.BRYTYJKAA w całym Izraelu nie było mężczyzny równie sławnego z piękności jak Absalom, od stóp aż do głów nie było na nim żadnej skazy.
8.POZNAŃSKAW całym Izraelu nie było człowieka tak pięknego, jak Abszalom, godnego wszelkiego podziwu: nie było bowiem w nim od stóp aż po czubek głowy żadnej skazy.
9.WARSZ.PRASKAW całym Izraelu nie było mężczyzny urodziwszego od Absaloma, o którym mówiono z podziwem. Od stóp aż do czubka głowy nie było na nim najmniejszej skazy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś w całym Israelu nie było męża równie pięknego jak Absalom; tak, żeby go równie wysoko można chwalić; od stopy aż do ciemienia nie było na nim wady.
11.EIB.BIBLIA.2016Jeśli chodzi o Absaloma, to w całym Izraelu nie było mężczyzny równie przystojnego jak on. Od stóp do głów nie było na nim żadnej skazy.