« 2Sam 14:25 2 Księga Samuela 14:26 2Sam 14:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy strzygł włosy, (a raz go w rok strzyżono; bo mu włosy ciężały), ważył włosy głowy swéj dwiemasty syklów wagi pospolitéj.
2.GDAŃSKA.1881A gdy strzygł głowę swoję, (a zwykł ją na każdy rok strzydz; bo mu ciążyła, przetoż ją strzygł,)ważyły włosy głowy jego dwieście syklów wagi królewskiej.
3.GDAŃSKA.2017A gdy strzygł swoją głowę – a strzygł ją co roku, bo włosy mu ciążyły i dlatego ją strzygł – włosy jego głowy ważyły dwieście syklów według wagi królewskiej.
4.CYLKOWA gdy strzygł włosy głowy swojej - a zwykł je był strzydz po upływie każdego roku, ponieważ ciążyły mu tak bardzo, że strzydz je musiał - ważyły tedy włosy głowy jego dwieście szekli podług wagi królewskiej.
5.KRUSZYŃSKIGdy strzygł swoje włosy - a bywało to po upływie każdego roku, a strzydz musiał, bo mu ciążyły - ważyły z jego głowy włosy dwieście sykli według wagi królewskiej.
6.TYSIĄCL.WYD5Kiedy strzygł swoją głowę - a strzygł ją zwykle co roku, bo było mu zbyt ciężko i musiał się strzyc - włosy jego głowy ważyły dwieście syklów według królewskiej wagi.
7.BRYTYJKAA gdy dał ostrzyc włosy swojej głowy - a zwykł był strzyc je co rok, gdyż mu tak ciążyły, iż musiał je strzyc - to ważyły włosy jego głowy dwieście sykli według wagi ustalonej przez króla.
8.POZNAŃSKAKiedy kazał sobie ostrzyc głowę - a strzygł ją co roku, gdyż ciążyły mu [włosy], strzygł je więc - włosy jego ważyły dwieście syklów wagi królewskiej.
9.WARSZ.PRASKAKiedy kazał strzyc sobie głowę - a musiał to robić od czasu do czasu, gdy bujne włosy zbyt mu już ciążyły - to obcięte włosy miały [zwykle] wagę około dwustu sykli według wagi królewskiej.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy strzygł włosy swojej głowy – a zwykł je strzyc po upływie każdego roku, ponieważ mu bardzo ciążyły i musiał je strzyc – wtedy włosy jego głowy ważyły dwieście szekli, według królewskiej wagi.
11.EIB.BIBLIA.2016Gdy strzyżono mu włosy - a czynił to pod koniec każdego roku, ponieważ mu ciążyły - ważyły one dwieście sykli według królewskiej wagi.