« 2Sam 14:30 2 Księga Samuela 14:31 2Sam 14:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wstawszy Joab przyszedł do Absaloma w dom jego i rzekł: Czemu spalili słudzy twoi zboże moje ogniem?
2.GDAŃSKA.1881Zatem wstawszy Joab, przyszedł do Absaloma w dom, i rzekł do niego: Czemóż słudzy twoi spalili rolę moję ogniem?
3.GDAŃSKA.2017Potem Joab wstał, przyszedł do Absaloma do jego domu i zapytał go: Czemu twoi słudzy podpalili moje pole?
4.CYLKOWPowstał tedy Joab i przyszedł do Absaloma do domu, i rzekł doń: Czemu spalili słudzy twoi łan mój ogniem?
5.KRUSZYŃSKIPowstał Joab i przybył do Absaloma, do domu i rzekł do niego: "Dlaczego twoi słudzy spalili mój łan ogniem?"
6.TYSIĄCL.WYD5Powstał Joab i przyszedłszy do domu Absaloma, zapytał: Czemu twoi słudzy spalili pole, które do mnie należy?
7.BRYTYJKAWtedy Joab wybrał się do Absaloma do jego domu i rzekł do niego: Dlaczego twoi słudzy podpalili mój łan?
8.POZNAŃSKARuszył więc Joab i poszedłszy do Abszaloma, do jego domu, zapytał go: - Dlaczego słudzy twoi podpalili pole, które należy do mnie?
9.WARSZ.PRASKAWyruszył tedy Joab w drogę, znalazł Absaloma w jego domu i zapytał go: Dlaczego twoi słudzy spalili zboże na moim polu?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Joab powstał i przyszedł do Absaloma, do domu, oraz do niego powiedział: Dlaczego twoi słudzy spalili ogniem mój łan?
11.EIB.BIBLIA.2016Wtedy Joab przyszedł do domu Absaloma: Dlaczego twoi słudzy spalili moje zboże?! - zapytał.