« 2Sam 14:3 2 Księga Samuela 14:4 2Sam 14:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I tak wszedłszy niewiasta Thekuitka do króla, padła przed nim na ziemię i pokłoniła się i rzekła: Ratuj mię, królu.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż mówiła ona niewiasta Tekuitska do króla, upadłszy obliczem swem na ziemię, a pokłoniwszy się rzekła: Ratuj królu!
3.GDAŃSKA.2017A gdy kobieta z Tekoa mówiła do króla, upadła twarzą do ziemi i oddała mu pokłon. Powiedziała: Ratuj, królu!
4.CYLKOWOdezwała się tedy owa kobieta z Tekoa do króla, a padłszy obliczem swem na ziemię i ukorzywszy się, zawołała: Ratuj królu!
5.KRUSZYŃSKITedy owa niewiasta Tekoitka przybyła do króla, a upadłszy twarzą swoją na ziemię, oddała mu pokłon i rzekła: "Wybaw mnie o królu!"
6.TYSIĄCL.WYD5Kobieta z Tekoa poszła więc do króla, padła na ziemię, oddała pokłon i zawołała: Królu - pomocy!
7.BRYTYJKAPrzemówiła tedy ta kobieta z Tekoa do króla; upadłszy twarzą do ziemi i oddawszy mu pokłon, rzekła: Ratuj, królu!
8.POZNAŃSKAPoszła więc ta kobieta z Tekoa do króla, rzuciła się twarzą do ziemi, oddała mu cześć i rzekła: - Ratuj, królu!
9.WARSZ.PRASKAKobieta z Tekoa przyszła do króla, upadła przed nim na twarz, żeby mu w ten sposób oddać cześć, a potem zawołała: O królu mój, pomóż mi!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem ta kobieta z Tekoa odezwała się do króla, a gdy padła swoim obliczem na ziemię oraz się ukorzyła, zawołała: Ratuj, królu!
11.EIB.BIBLIA.2016Kobieta z Tekoa przyszła zatem do króla, upadła twarzą do ziemi w swym pokłonie, po czym zaczęła: Królu, ratuj!