« 2Sam 14:4 2 Księga Samuela 14:5 2Sam 14:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł król do niéj: Co masz za sprawę? Która odpowiedziała: Ach! jestem ja niewiasta wdowa; bo mąż mój umarł.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł jej król: Cóż ci? A ona odpowiedziała: Zaistem ja niewiasta wdowa; bo mi mąż mój umarł:
3.GDAŃSKA.2017I król ją zapytał: Co ci jest? Ona zaś odpowiedziała: Jestem wdową, mój mąż umarł;
4.CYLKOWI odpowiedział jej król: Co ci jest? Ona zaś odparła: Zaiste! Jam kobieta owdowiała, gdyż umarł mi mąż mój.
5.KRUSZYŃSKIRzekł do niej król: "Co ci jest?" Odpowiedziała: "Zaiste! jestem kobietą wdową, mąż mój umarł.
6.TYSIĄCL.WYD5Król ją zapytał: Co ci jest? Odpowiedziała: Ach! Jestem wdową. Mąż mój umarł,
7.BRYTYJKAA król odezwał się do niej: Co ci to? Ona odpowiedziała: Ach! Jestem wdową, mój mąż umarł!
8.POZNAŃSKAI zapytał ją król: - Cóż ci to? Odpowiedziała: - Ach, jestem wdową. Mąż mój umarł.
9.WARSZ.PRASKAZapytał ją tedy król: A cóż ci jest? Wtedy ona odrzekła: Ach, jestem wdową. Mąż mój umarł.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A król jej odpowiedział: Co ci jest? Zaś ona odparła: Zaprawdę, jestem owdowiałą kobietą, ponieważ mój mąż umarł.
11.EIB.BIBLIA.2016Król zapytał: Co się stało? Ach! - odpowiedziała. - Jestem wdową. Mąż nie żyje.