« 2Sam 14:5 2 Księga Samuela 14:6 2Sam 14:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A służebnica twoja miałam dwu synów, którzy zwadzili się z sobą na polu: i nie było, ktoby je mógł hamować, i ranił jeden drugiego i zabił go.
2.GDAŃSKA.1881A służebnica twoja miała dwóch synów, którzy się powadzili z sobą na polu; a gdy nie był, ktoby je rozwadził, a ranił jeden drugiego, i zabił go.
3.GDAŃSKA.2017Twoja służąca miała dwóch synów, którzy pokłócili się ze sobą na polu. A gdy nie było nikogo, kto by ich rozdzielił, jeden uderzył drugiego i zabił go.
4.CYLKOWMiała zaś służebnica twoja dwóch synów; pokłócili się oni ze sobą na polu, a nie było nikogo, któryby ich rozdzielił, tak że zranił jeden drugiego i zabił go.
5.KRUSZYŃSKISłużebnica twoja miała dwóch synów i pokłócili się obydwaj na polu, a nie było nikogo, ktoby ich rozdzielił, zranił jeden drugiego i ten umarł.
6.TYSIĄCL.WYD5a twoja służebnica miała dwóch synów. Pokłócili się oni ze sobą na polu, a że nie było nikogo, kto by ich rozdzielił, jeden z nich uderzył swojego brata tak, że ten umarł.
7.BRYTYJKADwóch synów miała twoja służebnica, pokłócili się oni z sobą na polu, a nie było nikogo, kto by ich rozdzielił. I oto uderzył jeden drugiego i zabił go.
8.POZNAŃSKASłużebnica twoja miała dwóch synów. Pokłócili się obaj na polu, a ponieważ nie było nikogo, kto by ich rozdzielił, jeden uderzył drugiego i zabił go.
9.WARSZ.PRASKATwoja służebnica pozostała z dwoma synami, lecz oto pewnego dnia doszło między nimi na polu do kłótni, a że nie było nikogo, kto by ich pogodził, jeden uderzył drugiego tak mocno, że tamten skonał.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Twoja służebnica miała dwóch synów, lecz oni pokłócili się ze sobą na polu, a nie było nikogo, kto by ich rozdzielił; tak, że jeden zranił drugiego, i go zabił.
11.EIB.BIBLIA.2016Lecz twoja służąca miała jeszcze dwóch synów. Pokłócili się jednak na polu. Nie miał ich kto rozdzielić. Jeden uderzył drugiego i go zabił.