« 2Sam 14:8 2 Księga Samuela 14:9 2Sam 14:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekła niewiasta Thekuitka do króla: Na mię, panie mój, królu, niech nieprawość będzie, i na dom ojca mego: a król i stolica jego niech będą niewinni.
2.GDAŃSKA.1881I odpowiedziała niewiasta Tekuicka królowi: Królu, panie mój, niech będzie na mnie ta nieprawość, i na dom ojca mego; ale król i stolica jego niech będzie niewinna.
3.GDAŃSKA.2017I kobieta z Tekoa odpowiedziała królowi: Mój panie, królu, niech ta nieprawość spadnie na mnie i na dom mego ojca. A król i jego tron niech będzie bez winy.
4.CYLKOWOdpowiedziała tedy kobieta z Tekoa królowi: Na mnie, panie mój i królu, niechaj spadnie wina i na dom ojca mojego, król zaś i tron jego czysty!
5.KRUSZYŃSKII odpowiedziała owa niewiasta Tekoitka królowi: " Na mnie panie mój, królu i na dom ojca mego niechaj spadnie wina, lecz król i tron jego czysty".
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy kobieta z Tekoa rzekła do króla: Panie mój, królu! Ta wina spadnie na mnie i na moją rodzinę, król i jego tron będzie niewinny.
7.BRYTYJKALecz kobieta z Tekoa rzekła do króla: Na mnie, mój panie, królu, niech spadnie wina i na dom mojego ojca, król zaś i jego tron niech będą bez winy.
8.POZNAŃSKANiewiasta z Tekoa rzekła do króla: - Panie mój, królu, niech wina ta [spadnie] na mnie i na dom mego ojca. Król zaś i tron pozostaną bez winy.
9.WARSZ.PRASKAA na to kobieta z Tekoa rzekła do króla: Panie mój i królu, ale winę za to będą wszyscy przypisywać mnie i domowi mojego ojca, a króla i jego tron uwolni się od winy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy kobieta z Tekoa odpowiedziała królowi: Na mnie, mój panie i królu, niech spadnie wina oraz na dom mojego ojca; zaś król i jego tron niech będzie czysty!
11.EIB.BIBLIA.2016Lecz kobieta z Tekoa powiedziała: Już wkrótce, mój panie, królu, na mnie i na dom mojego ojca mogą spaść skutki tej winy. Król i jego tron w niczym nie ucierpią.