« Hiob 23:17 Księga Hioba 24:1 Hiob 24:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Od Wszechmocnego nie są zakryte czasy: a którzy go znają, nie wiedzą dni jego.
2.GDAŃSKA.1881Czemuż od Wszechmocnego nie są zakryte czasy? a którzy go znają, nie widzą dni jego?
3.GDAŃSKA.2017Czemu, skoro od Wszechmocnego nie są zakryte czasy, ci, którzy go znają, nie widzą jego dni?
4.CYLKOWCzemuż przez Wszechmocnego nie zachowane są przeznaczenia, a nie mogą ci, którzy Go poznali widzieć dni (sądu) Jego?
5.KRUSZYŃSKICzemuż przed Wszechmocnym nie są zakryte czasy, a ci, co go znają, nie wiedzą dnia jego?
6.TYSIĄCL.WYD5Czemu Wszechmocny nie ustala terminów, a najbliżsi nie znają dni Jego?
7.BRYTYJKADlaczego Wszechmocny nie określił czasów karaniai ci, którzy go znają, nie widzą jego dni?
8.POZNAŃSKACzemu Wszechmogący tajemnicą okrył czasy i wierni Jemu nie znają dni Jego?
9.WARSZ.PRASKADlaczego Wszechmocny nie wyznacza nam czasu? Czemu dni swoich nie znają Jego słudzy?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czemu przez Wszechmocnego nie są ustalone czasy, oraz ci, którzy Go poznali, nie mogą zobaczyć Jego dni.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDlaczego Wszechmocny nie ustalił czasu karania, a ci, którzy Go znają, nie potrafią przewidzieć Jego dni?