« Hiob 24:24 Księga Hioba 24:25 Hiob 25:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Co jeźliż tak nie jest, któż może na mię dowieść, żebym skłamał, i położyć przed Bogiem słowa moje?
2.GDAŃSKA.1881A jeźli nie tak jest, gdzież jest ten, coby mi zadał kłamstwo, a coby obrócił wniwecz słowa moje?
3.GDAŃSKA.2017A jeśli tak nie jest, kto mi udowodni kłamstwo i obróci wniwecz moje słowa?
4.CYLKOWJeśli nie tak bywa - któż mi kłamstwo zada, a obróci w niwecz słowo moje?
5.KRUSZYŃSKIA jeżeli tak nie jest, któż mi wykaże kłamstwo? Kto słowa moje unieważni?
6.TYSIĄCL.WYD5Czy nie tak? Któż kłamstwo wykaże? Któż mowę moją zniweczy?
7.BRYTYJKACzyż tak nie jest? Kto mi zada kłam i obróci wniwecz moje słowo?
8.POZNAŃSKAA jeśli tak nie jest, kto mi kłamstwo udowodni i w nicość me słowa obróci?
9.WARSZ.PRASKACzyż nie jest tak? Kto powie, że kłamie? Kto każe zamilknąć mojej mowie?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeżeli nie tak bywa – któż mi dowiedzie kłamstwa oraz w niwecz obróci moje słowo?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITProszę, czy tak nie jest? Kto zada kłam moim słowom? Kto im może zaprzeczyć?