« Dan 7:15 Księga Daniela 7:16 Dan 7:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przystąpiłem do jednego z stojących i pytałem się u niego prawdy o tem wszystkiem, który mi powiedział wykład mów.
2.GDAŃSKA.1881Tedym przystąpił do jednego z tych, którzy tam stali, a pewnościm się dowiadywał od niego o tem wszystkiem, i powiedział mi, i wykład mów oznajmił mi.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy zbliżyłem się do jednego z tych, którzy tam stali, i pytałem go o prawdziwość tego wszystkiego. I powiedział mi, i oznajmił mi znaczenie tych rzeczy.
4.TYSIĄCL.WYD1Zbliżyłem się do jednego ze stojących i prosiłem go o wyjaśnienie wszystkiego. Przemówił do mnie i oznajmił mi znaczenie rzeczy:
5.TYSIĄCL.WYD5Przybliżyłem się do jednego ze stojących i zapytałem o właściwe znaczenie tego wszystkiego. On zaś odpowiedział i wyjaśnił znaczenie rzeczy.
6.BRYTYJKAPrzystąpiłem do jednego z tych, którzy tam stali, i prosiłem go o wiarygodne wyjaśnienie tego wszystkiego. I odpowiedział, i dał mi wykład wydarzeń.
7.POZNAŃSKAZbliżyłem się do jednego ze stojących i poprosiłem go, [aby mi wyjawił] prawdę o tym wszystkim. Powiedział mi i oznajmił mi znaczenie [tych rzeczy]:
8.WARSZ.PRASKAPodszedłem więc do jednego ze stojących tam mężów i poprosiłem, żeby mi wyjawił całą prawdę o tym wszystkim. On zaś, odpowiadając, tak mi wyjaśnił znaczenie tych rzeczy:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc podszedłem do jednego z tych, co stali i niezawodnie dowiadywałem się od niego o tym wszystkim. I mi powiedział oraz mi oznajmił wykładnię słów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPodszedłem więc do jednej ze stojących tam postaci i poprosiłem ją o wiarygodne wyjaśnienie tych wszystkich obrazów. I otrzymałem odpowiedź, wyjaśniono mi znaczenie tych spraw.