« Dan 7:17 Księga Daniela 7:18 Dan 7:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A przyjmą królestwo świętego Boga najwyższego i odzierżą królestwo aż na wieki i na wiek wieków.
2.GDAŃSKA.1881Ci ujmą królestwo świętych najwyższych miejsc, którzy posiąść mają królestwo aż na wieki, i aż na wieki wieczne.
3.GDAŃSKA.2017Ale święci Najwyższego wezmą królestwo i posiądą je na wieki, aż na wieki wieków.
4.TYSIĄCL.WYD1ale królestwo otrzymają święci Najwyższego i posiadać będą królestwo na wieki i na wieki wieków».
5.TYSIĄCL.WYD5Królestwo jednak otrzymają święci Najwyższego, i będą posiadać królestwo na zawsze i na wieki wieków.
6.BRYTYJKALecz potem Święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki, na wieki wieczne.
7.POZNAŃSKAAle królestwo otrzymają święci Najwyższego, posiądą królestwo na zawsze, aż na wieki wieków.
8.WARSZ.PRASKAKrólestwo jednak zostanie przekazane świętym Najwyższego. Otrzymają oni to królestwo na zawsze po wszystkie czasy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i otrzymają władzę nad świętymi Najwyższego, którzy na wieki mają posiąść królestwo; na wieki wieczne.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz święci Najwyższego otrzymają królestwo, obejmą panowanie na wieki - aż na wieki wieczne.