« Dan 7:19 Księga Daniela 7:20 Dan 7:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I o dziesiąci rogach, które miała na głowie, i o drugim, który był urósł, przed którym upadły trzy rogi, i o onym rogu, który miał oczy i usta mówiące wielkie rzeczy, a był większy nad inne.
2.GDAŃSKA.1881Także o onych rogach dziesięciu, które były na głowie jej, i o poślednim, który był wyrósł, przed którym wypadły trzy; o tym rogu mówię, który miał oczy i usta mówiące wielkie rzeczy, a na wejrzeniu był większy nad inne rogi.
3.GDAŃSKA.2017Także o tych dziesięciu rogach, które były na jej głowie, i o innym, który wyrósł, przed którym upadły trzy, o tym właśnie rogu, który miał oczy i usta mówiące wielkie rzeczy, a wyglądał na większy od innych rogów.
4.TYSIĄCL.WYD1i o rogach dziesięciu na jej głowie i o innym, który wyrósł i trzy przed nim wypadły, i o owym rogu mającym oczy i usta mówiące wielkie rzeczy, a wygląd jego znakomitszy od sąsiednich.
5.TYSIĄCL.WYD5oraz co do dziesięciu rogów na jej głowie, i co do innego, przed którym, gdy wyrósł, upadły trzy tamte. Róg ten miał oczy i usta, wypowiadające wielkie rzeczy, i wydawał się większy od swoich towarzyszy.
6.BRYTYJKAI o dziesięciu rogachna jego głowie, i o innym rogu, który wyszedł i przed którym trzy z nich wypadły, o rogu, który miał oczy i usta, które mówiły zuchwale, i który wyglądał na większy niż inne.
7.POZNAŃSKAo dziesięciu rogach, które miało na swej głowie, i o innym, który powstał, a przed nim upadły trzy, oraz o owym rogu, który miał oczy i usta mówiące wielkie rzeczy, z wyglądu zaś był większy od swych przyjaciół.
8.WARSZ.PRASKA[Chciałem też wiedzieć], co oznacza dziesięć rogów na jej głowie oraz ten róg, który dopiero wyrastał, podczas gdy trzy pierwsze odpadły, a on sam miał oczy oraz usta, wypowiadające rzeczy wielkie, i wydawał się być znacznie większy niż pozostałe rogi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także o dziesięciu rogach, co były na jej głowie, oraz o innym rogu, który wyrósł, a przed nim trzy wypadły; rogu, który miał oczy i usta mówiące wielkie rzeczy, a na spojrzeniu był mocniejszy niż inne rogi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITChciałem też dowiedzieć się czegoś o dziesięciu rogach na jej głowie i o tym innym, który gdy wyrósł, sprawił, że wypadły trzy spośród poprzednich - o rogu, który miał oczy i usta przemawiające wyniośle, a z wyglądu był większy niż jego towarzysze.