« Dan 7:21 Księga Daniela 7:22 Dan 7:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Aż przyszedł Starowieczny i dał sąd świętym Wysokiego, i czas przyszedł, i święci odzierżeli królestwo.
2.GDAŃSKA.1881Aż przyszedł Starodawny a podany jest sąd świętym najwyższych miejsc, a czas przyszedł, aby to królestwo święci otrzymali.
3.GDAŃSKA.2017Aż przyszedł Odwieczny i oddano sąd świętym Najwyższego; i nadszedł czas, aby święci otrzymali królestwo.
4.TYSIĄCL.WYD1aż przyszedł Starowieczny i sąd zasiadł, i władza została dana świętym Najwyższego, i czas nadszedł, i królestwo otrzymali święci.
5.TYSIĄCL.WYD5aż przybył Przedwieczny i sąd zasiadł, a władzę dano świętym Najwyższego, i aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo.
6.BRYTYJKAAż przyszedł Sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane Świętym Najwyższego, i nadszedł czas, że Święci otrzymali królestwo.
7.POZNAŃSKAAż przybył Starowieczny i oddał sprawiedliwość świętym Najwyższego. Nadszedł czas i królestwo wzięli w posiadanie święci.
8.WARSZ.PRASKAAż pojawił się Przedwieczny i przeprowadzono sąd, przyznając rację świętym Najwyższego. A potem nadszedł czas i święci posiedli królestwo.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aż przyszedł Wiekuisty, a sąd został dany świętym Najwyższego i nadszedł czas, aby święci otrzymali królestwo.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITaż wkroczył Odwieczny i wymierzył sąd świętym Najwyższego, i nadszedł wyznaczony czas, aby święci objęli panowanie.