« Dan 7:27 Księga Daniela 7:28 Dan 8:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Póty koniec słowa. Ja, Daniel, wielcem się myślami memi trwożył, i oblicze moje zmieniło się na mnie, a słowo zachowałem w sercu mojem.
2.GDAŃSKA.1881Aż dotąd koniec tych słów. A mnie Danijela myśli moje wielce zatrwożyły, a jasność moja zmieniła się przy mnie; wszakżem to słowo w sercu mojem zachował.
3.GDAŃSKA.2017Tutaj jest koniec tych słów. A mnie Daniela bardzo zatrwożyły moje myśli i moje oblicze zmieniło się. Zachowałem jednak tę sprawę w swoim sercu.
4.TYSIĄCL.WYD1Mnie, Daniela, wielce przeraziły moje myśli i zmieniłem się na twarzy, ale słowo przechowałem w swym sercu.
5.TYSIĄCL.WYD5Dotąd opis zdarzenia. Moje myśli bardzo przeraziły mnie, Daniela; zmieniłem się na twarzy, lecz zachowałem wydarzenie w sercu.
6.BRYTYJKATu kończy się opowiadanie. A mnie, Daniela, bardzo zaniepokoiły moje myśli, barwa mojej twarzy zmieniła się; i zachowałem to słowo w mojej pamięci.
7.POZNAŃSKATu jest koniec rzeczy. Ja, Daniel, byłem bardzo przerażony moimi myślami. Zmienił się mój kolor [twarzy]. Rzecz zachowałem w moim sercu.
8.WARSZ.PRASKATak oto kończy się opis. Ja, Daniel, czułem się bardzo przygnębiony na duchu. Zmieniłem się na twarzy i długo nosiłem to wszystko w swoim sercu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aż dotąd, koniec tych słów. A mnie, Daniela, wielce zatrwożyły moje myśli i zmieniła się na mnie moja jasność; niemniej zachowałem to słowo w moim sercu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNa tym kończy się opis tych rzeczy. Mnie, Daniela, bardzo zaniepokoiły moje myśli i pobladłem na twarzy. A sprawę tę zachowałem w pamięci.