« Dan 7:7 Księga Daniela 7:8 Dan 7:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przypatrowałem się rogom, a oto róg inszy mały wyrosł z pośrodku ich, a trzy z rogów pierwszych wyłomione są od oblicza jego: a oto oczy, jako oczy człowiecze, były w onym rogu, i usta mówiące zbytnie wielkie rzeczy.
2.GDAŃSKA.1881Pilniem się przypatrywał rogom, a oto róg pośledni mały wyrastał między niemi, i trzy z tych rogów pierwszych wyłamane są przed nim; a oto w onym rogu były oczy podobne oczom człowieczym, i usta mówiące rzeczy wielkie.
3.GDAŃSKA.2017Uważnie przypatrywałem się rogom, a oto mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród tych pierwszych rogów zostały wyrwane przed nim. A oto w tym rogu były oczy podobne do oczu ludzkich i usta mówiące wielkie rzeczy.
4.TYSIĄCL.WYD1Bacznie przyglądałem się rogom, a oto inny róg mały powstał między nimi i trzy z pierwszych rogów zostały wyłamane przed nim; i oto oczy jakby oczy ludzkie w tym rogu i usta mówiące wielkie rzeczy.
5.TYSIĄCL.WYD5Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy.
6.BRYTYJKAGdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa.
7.POZNAŃSKAUważnie przyglądałem się rogom. Oto inny mały róg wyszedł spośród nich. Trzy z poprzednich rogów zostały wyrwane przed nim. Oto oczy, niby oczy ludzkie, były na tym rogu oraz usta głoszące wielkie rzeczy.
8.WARSZ.PRASKAKiedy patrzyłem właśnie na te rogi, zauważyłem, że spomiędzy nich wyrasta mały róg. Pierwsze trzy rogi przed nim zostały wyrwane, na tym zaś, który wyrastał, były oczy podobne do oczu ludzkich oraz usta, które wypowiadały rzeczy bardzo ważne.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy się uważnie przypatrywałem tym rogom, oto wyrastał między nimi inny, mały róg, zaś trzy z pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Oto w tym rogu były oczy, podobne do oczu człowieka oraz usta, które mówiły to, co wielkie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy tak przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać spomiędzy nich kolejny, z początku mały róg - i trzy spośród poprzednich rogów zostały przed nim wyrwane. Róg ten miał oczy podobne do ludzkich i usta mówiące wyniośle.