« Dan 7:8 Księga Daniela 7:9 Dan 7:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przypatrowałem się, aż postanowiono stołki, a Starowieczny usiadł, szata jego biała jako śnieg, a włosy głowy jego jako wełna czysta, stolica jego płomienie ogniste, koła jéj ogień rozpalony.
2.GDAŃSKA.1881I przypatrywałem się, aż one stolice postawione były, a Starodawny usiadł, którego szata była jako śnieg biała, a włosy głowy jego jako wełna czysta, stolica jego jako płomienie ogniste, a koła jej jako ogień gorejący.
3.GDAŃSKA.2017I patrzyłem, aż trony zostały postawione, a Odwieczny zasiadł; jego szata była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jak czysta wełna, jego tron jak ogniste płomienie, a jego koła jak płonący ogień.
4.TYSIĄCL.WYD1Patrzyłem. Oto ustawiono trony, a Starowieczny zajął miejsce. Szata Jego biała jak śnieg, a włosy jak wełna czysta, tronem Jego płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący.
5.TYSIĄCL.WYD5Patrzyłem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy na Jego głowie jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia.
6.BRYTYJKAA gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł Sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący.
7.POZNAŃSKAPatrzyłem, aż wzniesiono trony, Starowieczny zasiadł. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jak czysta wełna. Jego tron - płomienie ognia, koła zaś Jego [tronu] - płonący ogień.
8.WARSZ.PRASKAPatrząc dalej, zobaczyłem jak ustawiano trony i jak [na jednym z nich] zasiadł Przedwieczny. Jego szaty były białe jak śnieg, włosy zaś na Jego głowie – jakby z wełny najczystszej. Tron Jego był cały z ognistych płomieni i poruszał się na kołach, które także płonęły ogniem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem się przypatrywałem, aż zostały postawione trony i usiadł Wiekuisty, a Jego szata była biała jak śnieg, zaś włosy Jego głowy jak czysta wełna. Jego tron jak ogniste płomienie, a jego koła jak gorejący ogień.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPatrzę - ustawiono trony, zajął miejsce Odwieczny. Jego szata była biała jak śnieg, włosy na głowie jak czysta wełna. Jego tron niczym płomienie ognia, a koła tronu jak płonący ogień.