« 2Krn 18:13 2 Księga Kronik 18:14 2Krn 18:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przyszedł tedy do króla, któremu król rzekł: Micheaszu, mamyli jechać na wojnę do Ramoth Galaad, czyli niechać? Któremu on odpowiedział: Jedźcie; bo wszystko się szczęśliwie powiedzie, i będą nieprzyjaciele podani w ręce wasze.
2.GDAŃSKA.1881A gdy przyszedł do króla, rzekł król do niego: Micheaszu! mamyż ciągnąć na wojnę przeciw Ramot Galaad, czyli zaniechać? A on odpowiedział: Ciągnijcie, a poszczęści się wam, i będą podani w ręce wasze.
3.GDAŃSKA.2017A gdy przyszedł do króla, król powiedział do niego: Micheaszu, czy mamy wyruszyć na wojnę przeciw Ramot-Gilead, czy tego zaniechać? Odpowiedział: Wyruszcie, a poszczęści się wam, i będą oddani w wasze ręce.
4.KRUSZYŃSKIGdy przybył do króla, rzekł król do niego: "Micheaszu, czy mamy iść walczyć o Ramot w Galaad, czy też zaniechać?" Odrzekł: "Wyruszcie, miejcie powodzenie, są oni wydani w ręce wasze!"
5.TYSIĄCL.WYD5Potem przyszedł przed króla. Wtedy król się odezwał do niego: Micheaszu, czy powinniśmy wyruszyć na wojnę przeciw Ramot w Gileadzie, czy też powinniśmy tego zaniechać? Wtedy do niego przemówił: Wyruszcie, a zwyciężycie. Będą oni oddani w wasze ręce.
6.BRYTYJKAA gdy przyszedł do króla, rzekł król do niego: Micheaszu, czy mamy ruszyć przeciwko Ramot Gileadzkiemu na wojnę, czy mamy tego zaniechać? A on odpowiedział: Wyruszcie, a poszczęści się wam i zostaną wydani w wasze ręce!
7.POZNAŃSKAA gdy przybył do króla, ten odezwał się do niego: - Mika, mamy ruszać na wojnę przeciw Ramot w Gileadzie, czy też zaniechać tego?
8.WARSZ.PRASKAKiedy zaś stanął już przed królem, król go zapytał: Micheaszu, czy mam pójść na wojnę przeciw Ramot w Gileadzie, czy nie? A on odpowiedział: Idźcie i zwyciężajcie. Oni bowiem już zostali wydani w wasze ręce.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy przyszedł do króla, król do niego powiedział: Michajo! Mamy ciągnąć na wojnę przeciw Ramot Gilead, czy się powstrzymać? A on odpowiedział: Ciągnijcie, poszczęści się wam, będą wydani w wasze ręce.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy dotarli na miejsce, król zapytał: Micheaszu, czy mamy wyruszyć na wojnę o Ramot Gileadzkie, czy tego zaniechać? Wyruszcie - oznajmił Micheasz - a poszczęści wam się i zostaną wydani w wasze ręce.