« 2Krn 18:15 2 Księga Kronik 18:16 2Krn 18:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A on rzekł: Widziałem wszystkiego Izraela rozproszonego po górach, jako owce bez pasterza. I rzekł Pan: Nie mają ci panów: niech się każdy wróci do domu swego w pokoju.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż rzekł: Widziałem wszystek lud Izraelski rozproszony po górach jako owce, które nie mają pasterza; bo Pan rzekł: Nie mająci Pana; niech się wróci każdy do domu swego w pokoju.
3.GDAŃSKA.2017Powiedział więc: Widziałem całego Izraela rozproszonego po górach jak owce niemające pasterza. A PAN powiedział: Oni nie mają pana. Niech każdy wraca do swego domu w pokoju.
4.KRUSZYŃSKITedy odrzekł: "Ujrzałem wszystkiego Izraela rozproszonego po górach, jako stado, które pasterza nie posiada!.. I rzekł Jahwe: Nie mają oni panów; niechaj wróci każdy do domu swego w pokoju!"
5.TYSIĄCL.WYD5Wówczas on rzekł: Ujrzałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak owce bez pasterza. Pan rzekł: Nie mają swego pana. Niech wróci każdy w pokoju do swego domu!
6.BRYTYJKAWtedy rzekł: Widziałem całego Izraela rozproszonego po górach jak owce, które nie mają pasterza. Pan zaś rzekł: Ci nie mają pana, Niechaj każdy wraca do swego domu w pokoju.
7.POZNAŃSKAWtedy rzekł: - Widziałem całego Izraela rozproszonego w górach, jako trzodę, która nie ma pasterza. I rzekł Jahwe: Nie mają oni pana, niech więc każdy w pokoju powróci do swego domu.
8.WARSZ.PRASKAWidzę synów całego Izraela rozproszonych po górach jak owce, które nie mają pasterza. Jahwe mówi do mnie: Ci ludzie nie mają swego pana. Niech wracają w pokoju, każdy do swego domu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem powiedział: Widziałem cały lud israelski rozproszony po górach jak owce, które nie mają pasterza; a WIEKUISTY powiedział: Oni nie mają Pana; niech każdy wróci w pokoju do swego domu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Micheasz oświadczył: Widziałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak owce, którym brak pasterza. PAN zaś powiedział: Oni nie mają pana. Niech każdy wraca cało z powrotem do domu.