« 2Krn 18:17 2 Księga Kronik 18:18 2Krn 18:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A on rzekł: Przetóż słuchajcie słowa Pańskiego: Widziałem Pana, siedzącego na stolicy jego, i wszystko wojsko niebieskie stojące przy nim, po prawéj i po lewéj stronie.
2.GDAŃSKA.1881Ale on rzekł: Słuchajcież tedy słowa Pańskiego: Widziałem Pana siedzącego na stolicy jego, i wszystko wojsko niebieskie stojące po prawicy jego i po lewicy jego.
3.GDAŃSKA.2017Tamten powiedział: Słuchaj więc słowa PANA: Widziałem PANA siedzącego na swoim tronie, a wszystkie zastępy niebieskie stojące po jego prawicy i lewicy.
4.KRUSZYŃSKIMicheasz rzekł: "Słuchajcież więc słowa Pańskiego! Widziałem Jahwe, siedzącego na tronie swoim, a całe wojsko niebieskie stało po jego prawicy i po jego lewicy
5.TYSIĄCL.WYD5Tamten zaś mówił dalej: Dlatego słuchajcie wyroku Pańskiego. Ujrzałem Pana siedzącego na swym tronie, a po Jego prawej i lewej stronie stały przy Nim wszystkie zastępy niebieskie.
6.BRYTYJKAOn zaś rzekł: Słuchajcie przeto słowa Pańskiego: Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebieski stał przy nim, po jego prawicy i po lewicy.
7.POZNAŃSKAOn zaś mówił dalej: - Słuchajcie więc wyroczni Jahwe: Widziałem Jahwe siedzącego na stolicy swojej i całe wojsko niebieskie stało przy Nim po Jego prawej i lewej stronie.
8.WARSZ.PRASKAMicheasz zaś powiedział: Posłuchajcie tedy, co mówi Jahwe: Widziałem Jahwe siedzącego na swoim tronie w otoczeniu zastępów niebieskich, z prawej i z lewej Jego strony.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz powiedział: Zatem słuchajcie słowa WIEKUISTEGO: Widziałem WIEKUISTEGO siedzącego na Jego tronie, i całe niebiańskie zastępy stojące po Jego prawicy i lewicy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTymczasem Micheasz dodał: Dlatego słuchajcie Słowa PANA: Widziałem PANA siedzącego na tronie. Cały zastęp nieba stał przy Nim, po prawej i po lewej stronie.