« 2Krn 18:21 2 Księga Kronik 18:22 2Krn 18:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Teraz tedy oto dał Pan ducha kłamstwa w usta wszystkich proroków twoich, a Pan złe mówił o tobie.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz, oto dał Pan ducha kłamliwego w usta tych proroków twoich, gdyż Pan wyrzekł przeciwko tobie złe.
3.GDAŃSKA.2017Teraz więc oto PAN włożył ducha kłamliwego w usta tych twoich proroków, gdyż PAN zapowiedział ci nieszczęście.
4.KRUSZYŃSKIOto teraz Bóg włożył ducha kłamstwa w usta tych proroków twoich; i Bóg wyrzekł źle o tobie".
5.TYSIĄCL.WYD5Oto dlatego teraz Pan włożył ducha kłamstwa w usta tych twoich proroków. Pan bowiem zawyrokował twoją zgubę.
6.BRYTYJKAOtóż teraz Pan włożył ducha kłamliwego do ust tych twoich proroków; Pan zapowiedział tobie nieszczęście.
7.POZNAŃSKAI oto teraz Jahwe włożył ducha kłamstwa w usta tych twoich proroków, albowiem Jahwe postanowił twoją zagładę.
8.WARSZ.PRASKAI tak włożył Jahwe ducha kłamstwa w usta wszystkich proroków, którzy tam byli. To sam Jahwe zapowiedział zło, które cię spotka.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego teraz, oto WIEKUISTY odpłacił podstępnym duchem w ustach tych twoich proroków, gdyż WIEKUISTY wypowiedział przeciwko tobie niedolę.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOto właśnie PAN włożył ducha kłamliwego w usta tych wszystkich twoich proroków, lecz w rzeczy samej PAN zapowiada ci nieszczęście.