« 2Krn 18:25 2 Księga Kronik 18:26 2Krn 18:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzeczecie: To mówi król: Wsadźcie tego do ciemnice a dawajcie mu trochę chleba i trochę wody, aż się wrócę w pokoju.
2.GDAŃSKA.1881I rzeczecie im: Tak mówi król: Wsadźcie tego do więzienia, a dawajcie mu jeść chleb utrapienia, i wodę ucisku, aż się wrócę w pokoju.
3.GDAŃSKA.2017I powiecie: Tak mówi król: Wtrąćcie tego człowieka do więzienia i żywcie go chlebem utrapienia i wodą ucisku, aż wrócę w pokoju.
4.KRUSZYŃSKIPowiecie im: Tak rzecze król: Wtrąćcie tego do więzienia i odżywiajcie chlebem utrapienia i wodą utrapienia, aż wrócę w pokoju".
5.TYSIĄCL.WYD5i powiedzcie: Tak rzekł król: Wtrąćcie go do więzienia i żywcie chlebem i wodą jak najskąpiej, aż do mego powrotu w pokoju.
6.BRYTYJKAI powiedzcie im: Tak mówi król: Osadźcie go w więzieniu i żywcie go skąpo chlebem i wodą, aż powrócę szczęśliwie.
7.POZNAŃSKAi powiedzcie im: Tak powiedział król: Zamknijcie go do więzienia i udzielajcie mu skąpo chleba i wody, dopóki zdrów i cały nie wrócę.
8.WARSZ.PRASKAi powiedzcie im tak: Oto, co mówi król: Wtrąćcie tego człowieka do więzienia i trzymajcie go tam tylko o chlebie i wodzie, dopóki ja nie wrócę zdrów i cały.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I im powiedzcie: Tak mówi król: Wsadźcie go do więzienia i dawajcie mu jeść chleb utrapienia oraz wodę ucisku, aż wrócę w pokoju.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedzcie: Tak mówi król: Osadźcie tego w więzieniu, żywcie skąpo chlebem i wodą, dopóki nie wrócę szczęśliwie.