« 2Krn 18:26 2 Księga Kronik 18:27 2Krn 18:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Micheasz: Jeźli się wrócisz w pokoju, nie mówił Pan we mnie. I rzekł: Słuchajcie wszyscy ludzie.
2.GDAŃSKA.1881Ale odpowiedział Micheasz: Jeźliże się wrócisz w pokoju, tedy nie mówił Pan przez mię. Nadto rzekł: Słuchajcież wszyscy ludzie.
3.GDAŃSKA.2017Ale Micheasz odpowiedział: Jeśli rzeczywiście wrócisz w pokoju, to PAN nie mówił przeze mnie. I dodał: Słuchajcie wszyscy ludzie.
4.KRUSZYŃSKIMichasz rzekł: "Czy istotnie wrócisz w pokoju? Tego mi Bóg nie mówił". I dodał: "Słuchajcie wy wszyscy ludzie!"
5.TYSIĄCL.WYD5Na to Micheasz powiedział: Gdybyś miał powrócić w pokoju, znaczyłoby to, że Pan nie mówił przeze mnie. I dodał: <Słuchajcie wszystkie narody!>
6.BRYTYJKAMicheasz zaś rzekł: Jeżeli ty szczęśliwie powrócisz, to Pan nie przemawiał przeze mnie. I dodał jeszcze: Słuchajcie tego wszyscy ludzie!
7.POZNAŃSKAOdpowiedział mu Mikajehu: - Jeśli powrócisz zdrów i cały, nie przemawiał Jahwe przeze mnie! I zawołał jeszcze: - Słuchajcie i wy wszyscy, o ludzie!
8.WARSZ.PRASKARzekł na to Micheasz: Jeżeli ty wrócisz zdrów i cały, to rzeczywiście nie Jahwe przemawiał przeze mnie. I dodał: Słuchajcie dobrze, wszystkie ludy!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Micha odpowiedział: Jeśli wrócisz w pokoju, wtedy WIEKUISTY przeze mnie nie mówił. Nadto rzekł: Słuchajcie tego wszyscy ludzie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNa odchodnym Micheasz powiedział: Jeśli rzeczywiście wrócisz szczęśliwie, to PAN przeze mnie nie przemawiał. Po czym skierował się do ludu: Zapamiętajcie, co powiedziałem!