« 2Krn 18:27 2 Księga Kronik 18:28 2Krn 18:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jechali tedy król Izraelski i Jozaphat, król Judzki, do Ramoth Galaad.
2.GDAŃSKA.1881A tak ciągnął król Izraelski, i Jozafat, król Judzki, do Ramot Galaad.
3.GDAŃSKA.2017Tak więc król Izraela i Jehoszafat, król Judy, wyruszyli do Ramot-Gilead.
4.KRUSZYŃSKIKról izraelski, oraz Jozafat, król judzki, udali się do Ramot Galaad.
5.TYSIĄCL.WYD5Jednak król izraelski i Jozafat, król judzki, wyruszyli na Ramot w Gileadzie.
6.BRYTYJKAPotem wyruszył król izraelski i Jehoszafat, król judzki, przeciwko Ramot Gileadzkiemu.
7.POZNAŃSKAI tak wyruszyli, król izraelski i Jozafat, król judzki, do Ramot w Gileadzie.
8.WARSZ.PRASKATak więc ruszyli przeciw Ramot w Gileadzie król izraelski oraz Jozafat, król judzki.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem król israelski i Jozafat, król Judzki, pociągnęli do Ramot Gilead.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITKról Izraela i Jehoszafat, król Judy, wyruszyli zatem na Ramot Gileadzkie.