« 2Krn 18:28 2 Księga Kronik 18:29 2Krn 18:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł król Izraelski do Jozaphata: Odmienię szaty i tak pójdę ku bitwie: a ty się ubierz w szaty twe. I odmieniwszy król Izraelski szaty, szedł ku bitwie.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł król Izraelski do Jozafata: Odmienię się, a pójdę do bitwy: ale ty ubierzesz się w szaty swe. I odmienił się król Izraelski, a szli do bitwy.
3.GDAŃSKA.2017I król Izraela powiedział do Jehoszafata: Przebiorę się i pójdę na bitwę, ty zaś ubierz się w swoje szaty. Następnie król Izraela przebrał się i poszli na bitwę.
4.KRUSZYŃSKIKról izraelski rzekł do Jozafata: "Odmienię się i pójdę do bitwy, lecz ty ubierz się w swoje szaty". Król izraelski się przebrał i poszli do bitwy.
5.TYSIĄCL.WYD5[Tam] król izraelski powiedział Jozafatowi: Zanim pójdę w bój, przebiorę się. Ty zaś wdziej swoje szaty. Następnie król izraelski przebrał się i dopiero wtedy przystąpili do walki.
6.BRYTYJKAKról izraelski rzekł tam do Jehoszafata, że pójdzie do bitwy w przebraniu. Lecz ty – rzekł do niego – zachowaj swoje szaty. Potem król izraelski przebrał się i ruszył do bitwy.
7.POZNAŃSKAI rzekł król izraelski do Jozafata: - Chcę się przebrać, zanim ruszę do boju, a ty włóż szaty swoje. Przebrał się więc król Izraela i ruszyli do bitwy.
8.WARSZ.PRASKAKról izraelski powiedział do Jozafata: Muszę się przebrać, zanim stanę do walki. Ty też przywdziej swoje szaty. Przebrał się więc król izraelski i poszli do walki.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I król israelski powiedział do Jozafata: Przebiorę się i pójdę do bitwy; ale ty ubierzesz się w swoje szaty. Więc król israelski się przebrał i poszli do bitwy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz król Izraela powiedział do Jehoszafata: Przebiorę się i wkroczę do bitwy. Ty pozostań w swoich szatach. Jak powiedział, tak zrobił: przebrał się i wkroczył do bitwy.