« 2Krn 18:2 2 Księga Kronik 18:3 2Krn 18:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Achab, król Izraelski, do Jozaphata, króla Judzkiego: Pojedź zemną, do Ramoth Galaad. Któremu on odpowiedział: Jako ja, i ty: jako lud twój, tak i lud mój: i będziem z tobą na wojnie.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Achab, król Izraelski, do Jozafata, króla Judzkiego: Pociągnijże ze mną do Ramot Galaad? A on mu odpowiedział: Jako ja, tak i ty, a jako lud twój, tak lud mój, i będziemy z tobą na wojnie.
3.GDAŃSKA.2017Achab, król Izraela, zapytał Jehoszafata, króla Judy: Czy wyruszysz ze mną do Ramot-Gilead? A on mu odpowiedział: Ja tak, jak i ty; mój lud, jak i twój lud, będziemy z tobą na wojnie.
4.KRUSZYŃSKIAhab, król izraelski, rzekł do Jozafata, króla judzkiego: "Czy pójdziesz ze mną do Ramot w Galaad?". Ten mu odpowiedział: "Jako ja, tak i ty, lud mój i lud twój razem na wojnie".
5.TYSIĄCL.WYD5Wówczas zwrócił się Achab, król izraelski, do króla judzkiego, Jozafata: Czy pójdziesz ze mną przeciw Ramot w Gileadzie? On odpowiedział mu: Ja tak, jak i ty, lud mój, jak i twój lud [będziemy] z tobą na wojnie.
6.BRYTYJKAAchab, król izraelski, rzekł do Jehoszafata, króla judzkiego: Czy ruszysz ze mną pod Ramot Gileadzkie? A on mu odpowiedział: Ja zrobię, co ty zrobisz, a co zrobi twój lud, zrobi mój lud; pójdziemy z tobą na wojnę.
7.POZNAŃSKAAchab, król izraelski, rzekł wówczas do Jozafata, króla judzkiego: - Czy wyruszysz ze mną do Ramot w Gileadzie? Odpowiedział: - Licz na mnie, jak na siebie samego; lud mój jak i lud twój razem ruszymy z tobą na wojnę.
8.WARSZ.PRASKAAchab, król izraelski, przemawiał w ten sposób do Jozafata , króla judzkiego: Czy zechcesz pójść ze mną przeciw Ramot w Gileadzie? Odpowiedział na to Jozafat: Co ma spotkać ciebie, niech spotka i mnie; co ma spotkać mój lud, niech spotka i twój. Idziemy z tobą na wojnę.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Ahab, król israelski, powiedział do Jozafata, króla judzkiego: Pociągnij ze mną do Ramot Gilead. A on mu odpowiedział: Jak ja podobnie ty, a jak twój lud mój lud; będziemy z tobą na wojnie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITAchab, król Izraela, zapytał Jehoszafata, króla Judy: Czy uderzysz ze mną na Ramot Gileadzkie? A Jehoszafat mu odpowiedział: Postąpię tak, jak ty, a mój lud, tak jak twój lud - będziemy z tobą w bitwie.