« 2Krn 18:31 2 Księga Kronik 18:32 2Krn 18:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo gdy obaczyli hetmani jazdy, iż nie był król Izraelski, opuścili go.
2.GDAŃSKA.1881Bo obaczywszy hetmani, co byli nad wozami, że nie ten był król Izraelski, odwrócili się od niego.
3.GDAŃSKA.2017Kiedy dowódcy rydwanów zobaczyli bowiem, że nie był to król Izraela, odwrócili się od niego.
4.KRUSZYŃSKIGdy dowódcy wozów spostrzegli, że nie był królem izraelskim, odwrócili się od niego.
5.TYSIĄCL.WYD5Kiedy dowódcy rydwanów spostrzegli, że nie on jest królem izraelskim, zawrócili od niego.
6.BRYTYJKADowódcy wozów wojennych spostrzegli bowiem, że nie był to król izraelski, i odstąpili od niego.
7.POZNAŃSKAGdy więc spostrzegli dowódcy rydwanów wojennych, że to nie jest król izraelski, odstąpili od niego.
8.WARSZ.PRASKAKiedy dowódcy rydwanów zobaczyli, że nie był to król izraelski, zawrócili swe rydwany i oddalili się od niego.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem dowódcy wozów zobaczyli, że nie jest królem Israela i odwrócili się od niego.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy bowiem dowódcy rydwanów spostrzegli, że to nie król Izraela, odstąpili od niego.