« 2Krn 18:32 2 Księga Kronik 18:33 2Krn 18:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przydało się, że jeden z ludu strzałę wystrzelił na niepewną i ranił króla Izraelskiego między szyję a łopatki: a on rzekł woźnicy swemu: Nawróć rękę swą, a wywieź mię z wojska; bom ranion.
2.GDAŃSKA.1881Lecz niektóry mąż strzelił na niepewne z łuku, i postrzelił króla Izraelskiego, między nity i między pancerz; który rzekł woźnicy swemu: Nawróć, a wywieź mię z wojska; bom jest raniony.
3.GDAŃSKA.2017A pewien mężczyzna na ślepo naciągnął łuk i ugodził króla Izraela między spojenia pancerza. A ten powiedział swojemu woźnicy: Zawróć i wywieź mnie z pola bitwy, bo jestem ranny.
4.KRUSZYŃSKIPewien człowiek strzelił z łuku na niepewne i trafił króla izraelskiego między spojeniami a pancerzem. Tedy rzekł król do kierującego wozem: "Nawróć swą rękę i wyprowadź mnie z bitwy, ponieważ jestem ranny".
5.TYSIĄCL.WYD5A pewien człowiek naciągnął łuk i przypadkiem ugodził króla izraelskiego między pas a pancerz. Powiedział więc [król] woźnicy: Zawróć i wywieź mnie z pola walki, bo zostałem zraniony.
6.BRYTYJKAWtem pewien wojownik ni stąd, ni zowąd naciągnął łuk i trafił króla izraelskiego w spojenie między pancerzem. A ten rzekł do woźnicy: Zawróć i wywieź mnie z pola bitwy, gdyż jestem ranny.
7.POZNAŃSKALecz oto pewien mąż napiął łuk i nie mierząc ugodził króla izraelskiego pomiędzy złączenia pancerza. I rzekł [król] do woźnicy: - Zawracaj i wywieź mnie z pola bitwy, bo jestem ranny.
8.WARSZ.PRASKAAle oto pewien wojownik wypuścił przypadkiem ze swego łuku strzałę, która dosięgła króla, trafiając w szczelinę między spojeniami zbroi. Wtedy król powiedział do tego, który kierował rydwanem: Zawracaj i wywieź mnie z pola walki, bo jestem ranny.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz pewien mąż strzelił w prostocie z łuku i postrzelił israelskiego króla, w środek łączenia między pancerzem; zaś on powiedział swemu woźnicy: Nawróć i wyprowadź mnie z wojska; bo jestem ranny.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWtem jakiś wojownik, bez wyraźnego celu, naciągnął łuk i trafił króla Izraela między spojenia zbroi a pancerz. Król zatem rzucił swojemu woźnicy: Zawróć rydwan! Wywieź mnie z pola bitwy! Jestem ranny!