« 2Krn 18:6 2 Księga Kronik 18:7 2Krn 18:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł król Izraelski do Jozaphata: Jest mąż jeden, od którego możemy się pytać woli Pańskiéj: lecz ja go mam w nienawiści; bo mi nie prorokuje nic dobrego, ale złe zawżdy: a jest Micheasz, syn Jemla. I rzekł Jozaphat: Nie mów tak, królu.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł król Izraelski do Jozafata: Jest jeszcze mąż jeden, przez któregobyśmy się mogli radzić Pana, ale go ja nienawidzę; bo mi nie prorokuje nic dobrego, ale zawżdy złe; a tenci jest Micheasz, syn Jemlowy. I rzekł Jozafat: Niech tak nie mówi król.
3.GDAŃSKA.2017Król Izraela odpowiedział Jehoszafatowi: Jest jeszcze jeden człowiek, przez którego moglibyśmy radzić się PANA, ale ja go nienawidzę, bo nie prorokuje mi nic dobrego, tylko zawsze to, co złe. Jest to Micheasz, syn Jimli. Jehoszafat powiedział: Niech król tak nie mówi.
4.KRUSZYŃSKIKról izraelski odrzekł Jozafatowi: "Jest tutaj jeszcze pewien mąż, przez którego można wybadać Jahwę, lecz ja go znienawidziłem, ponieważ nigdy mi nie prorokuje dobrze, ale zawsze na złe; jest to Micheasz, syn Imla". Rzekł tedy Jozafat: "Nie mów tak królu".
5.TYSIĄCL.WYD5Na to król izraelski odrzekł Jozafatowi: Jest jeszcze jeden mąż, przez którego można zapytać Pana. Ale ja go nienawidzę, bo mi nie prorokuje dobrze, tylko zawsze źle. Jest to Micheasz, syn Jimli. Wtedy Jozafat powiedział: Nie mów tak, królu!
6.BRYTYJKAKról izraelski odpowiedział Jehoszafatowi: Jest jeszcze jeden mąż, przez którego moglibyśmy zapytać Pana, lecz ja go nienawidzę, gdyż nie zwiastuje mi nigdy nic dobrego, a tylko zło. Jest to Micheasz, syn Jimli. Rzekł więc Jehoszafat: Niech król tak nie mówi!
7.POZNAŃSKAOdpowiedział król izraelski Jozafatowi: - Jest jeszcze jeden mąż, przez którego moglibyśmy się radzić Jahwe, ja jednak nienawidzę go, bo zamiast pomyślności ustawicznie zło mi zapowiada. Jest to Mikajehu, syn Jinui. Jozafat odpowiedział: - Nie mów, królu, w ten sposób!
8.WARSZ.PRASKAA król izraelski odpowiedział Jozafatowi: Jest tu jeszcze jeden mąż, przez którego można zasięgnąć rady u Jahwe. Lecz ja go nienawidzę, bo on nigdy jeszcze nie wyprorokował niczego dobrego o mnie, a zawsze tylko zło. Jest to Micheasz, syn Jimli. Jednakże Jozafat powiedział: Niech król nie mówi już tak więcej.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc król israelski powiedział do Jozafata: Jest jeszcze jeden mąż, przez którego moglibyśmy się radzić WIEKUISTEGO, lecz ja go nienawidzę; bowiem nie prorokuje mi dobre, ale zawsze złe; to Micha, syn Imlego. Lecz Jozafat powiedział: Niech król tak nie mówi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas król Izraela odpowiedział Jehoszafatowi: Jest jeszcze jeden człowiek. Moglibyśmy przez niego zadać PANU pytanie, lecz ja go nienawidzę! On mi nie zapowiada nigdy niczego dobrego - samo zło! To Micheasz, syn Jimli. Jehoszafat na to: Niech król tak nie mówi.