« 2Krn 18:8 2 Księga Kronik 18:9 2Krn 18:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A król Izraelski i Jozaphat, król Judzki, siedzieli obaj na stolicy swéj, obleczeni w szaty królewskie. A siedzieli na placu u bramy Samaryi, a wszyscy prorocy prorokowali przed nimi.
2.GDAŃSKA.1881Międzytem król Izraelski, i Jozafat, król Judzki, siedzieli każdy z nich na stolicy swojej, ubrani w szaty królewskie, a siedzieli na placu u wrót bramy Samaryjskiej, a wszyscy prorocy prorokowali przed nimi.
3.GDAŃSKA.2017Tymczasem król Izraela i Jehoszafat, król Judy, siedzieli na swoich tronach ubrani w królewskie szaty na placu przed wejściem do Samarii, u jej bramy, a przed nimi prorokowali wszyscy prorocy.
4.KRUSZYŃSKIKról izraelski i Jozafat, król judzki, siedzieli każdy na swoim tronie, odziani w szaty królewskie; siedzieli na placu przed wejściem do bramy Samaryjskiej; wszyscy prorocy stanęli przed nimi.
5.TYSIĄCL.WYD5Król izraelski i Jozafat, król judzki, ubrani w okazałe szaty siedzieli na swoich tronach. Siedzieli na placu u wejścia do bramy Samarii, a przed nimi prorokowali wszyscy prorocy.
6.BRYTYJKAKról izraelski zaś i Jehoszafat, król judzki, siedzieli na swoich tronach przyodziani w szaty uroczyste na placu naprzeciwko bramy wjazdowej do Samarii, a wszyscy prorocy prorokowali przed nimi.
7.POZNAŃSKAW tym czasie król izraelski i Jozafat, król judzki, ubrani w szaty [królewskie] siedzieli na swoich tronach, na placu przed wejściem do bramy Samarii, a wszyscy prorocy prorokowali wobec nich.
8.WARSZ.PRASKAKról izraelski oraz Jozafat, król judzki, zasiedli, przybrani w szaty królewskie, na swoich tronach, które były ustawione na placu przy wejściu do Bramy Samarytańskiej. Wszyscy prorocy zaczęli wypowiadać w ich obecności swoje proroctwa.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A król israelski i Jozafat, król judzki, ubrani w szaty królewskie siedzieli, każdy na swoim tronie; a siedzieli na placu, przy wrotach bramy Szomronu, zaś wszyscy prorocy prorokowali przed nimi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym czasie król Izraela i Jehoszafat, król Judy, siedzieli na swoich tronach, odziani w królewskie szaty, na klepisku, u wejścia do bram Samarii. Wszyscy prorocy prorokowali tam właśnie, przed nimi.