« Łuk 14:11 Ewangelia Łukasza 14:12 Łuk 14:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówił lepak i (onemu) który go był wezwał: Gdy czynisz obiad albo wieczerzą. Nie zów przyjaciół twoich, ani bratów twoich, ani przyrodzonych twoich, ani sąsiad bogatych, by kiedy i ci za to ciebie nie wezwali, i będzie tobie oddanie.
2.WUJEK.1923Mówił téż i onemu, który go był wezwał: Gdy sprawujesz obiad albo wieczerzą, nie wzywajże przyjaciół twoich, ani braciéj twéj, ani krewnych, ani sąsiadów bogatych, żeby cię snadź i oni zaś nie wezwali, i nie stałać się nagroda.
3.RAKOW.NTA mówił i onemu który był go wezwał: Gdy sprawujesz obiad abo wieczerzą, nie wzywaj przyjaciół twych, ani braciej twej, ani krewnych twych, ani sąsiad bogatych; by kiedy i oni cię wzajem nie wezwali, i sstałoćby się oddanie.
4.GDAŃSKA.1881Mówił też i onemu, który go był wezwał: Gdy sprawujesz obiad albo wieczerzę, nie wzywajże przyjaciół twoich, ani braci twoich, ani krewnych twoich, ani sąsiadów bogatych, żeby cię snać i oni zasię nie wezwali, a stałaby ci się nagroda.
5.GDAŃSKA.2017Powiedział też do tego, który go zaprosił: Gdy wydajesz obiad albo kolację, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni w zamian nie zaprosili, i miałbyś odpłatę.
6.SZCZEPAŃSKIRzekł też i do tego, który Go zaprosił: Gdy urządzasz obiad albo wieczerzę, nie spraszaj przyjaciół swoich, ani braci swoich, ani krewnych <swoich>, ani bogatych sąsiadów, aby przypadkiem i oni nie zaprosili cię nawzajem; i jużbyś odebrał zapłatę.
7.MARIAWICIMówił też i temu, który Go był zaprosił: Kiedy sprawujesz obiad albo wieczerzę, nie wzywaj przyjaciół twych, ani braci twych, ani krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię snać i oni nawzajem nie zaprosili, i nie stała ci się odpłata.
8.BIESZK.ŁUK.1931Potem mówił jeszcze do gospodarza domu: „Gdy wystawiasz obiad albo wieczerzę, nie spraszaj przyjaciół swoich ani braci swej, ani krewnych, ani sąsiadów bogatych! Bo zaproszą cię nawzajem i będziesz już miał swoją zapłatę.
9.GRZYM1936Powiedział nadto do tego, który go zaprosił: Kiedy obiad albo ucztę wyprawiasz, nie zapraszaj ani przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię i oni nie zaprosili a spotkałaby cię nagroda.
10.DĄBR.WUL.1973A mówił i temu, który go był zaprosił: Gdy wyprawiasz obiad albo wieczerzę, nie wzywajże przyjaciół swoich ani braci swoich, ani krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie wezwali, a otrzymałbyś nagrodę.
11.DĄBR.GR.1961A mówił i temu, który go był zaprosił: Gdy wyprawiasz obiad albo wieczerzę, nie wzywajże przyjaciół swoich ani braci swoich, ani swych krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie wezwali, a otrzymałbyś nagrodę.
12.TYSIĄCL.WYD5Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę.
13.BRYTYJKAPowiedział też do tego, który go zaprosił: Gdy dajesz obiad albo wieczerzę, nie zwołuj swoich przyjaciół ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś już odpłatę.
14.POZNAŃSKAMówił też do tego, który go zaprosił: - Kiedy urządzasz obiad albo wieczerzę, to nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani bogatych sąsiadów, aby i oni nie odwzajemnili się zaproszeniem ciebie. I otrzymasz zapłatę.
15.WARSZ.PRASKADo tego zaś, który Go zaprosił, powiedział: Gdy urządzasz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani sąsiadów zamożnych, żeby z kolei oni zaprosili ciebie i odpłacili ci się w ten sposób.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale mówił i temu, który go zaprosił: Gdybyś sprawił obiad, czy wieczerzę, nie zapraszaj twoich przyjaciół, ani twoich braci, ani twoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby i oni kiedyś w zamian cię nie zaprosili. Bo odpłata by ci się dokonała.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZwrócił się też do tego, który Go zaprosił: Gdy urządzasz uroczysty obiad lub kolację, nie zapraszaj jedynie swoich przyjaciół, braci, krewnych lub bogatych sąsiadów, bo tacy odwzajemnią ci się i w ten sposób będziesz miał zapłatę.
18.TOR.PRZ.A mówił i temu, który Go zaprosił: „Gdy wyprawiasz obiad albo wieczerzę, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni w zamian nie zaprosili, i to stałoby się twoją odpłatą.