« Łuk 14:13 Ewangelia Łukasza 14:14 Łuk 14:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A błogi będziesz, iż nie mają czem by oddać tobie, bo oddano tobie będzie, wpowstaniu sprawiedliwych.
2.WUJEK.1923A będziesz błogosławionym, żeć nie mogą oddać; albowiem ci będzie oddano w zmartwychwstanie sprawiedliwych.
3.RAKOW.NTA szczęśliwy będziesz; iż nie mają skąd oddać tobie; abowiem będzie oddano tobie w ono powstanie sprawiedliwych.
4.GDAŃSKA.1881A będziesz błogosławionym; bo nie mają tobie czem nagrodzić, ale ci będzie nagrodzono przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
5.GDAŃSKA.2017A będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić, ale otrzymasz odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
6.SZCZEPAŃSKIa będą cię błogosławili, gdyż nie mają czem ci się odpłacić. Zwrócone ci więc będzie przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
7.MARIAWICIa będziesz błogosławionym, albowiem nie mają czem odpłacić tobie; ale będzie tobie to odpłacone w czasie zmartwychwstania sprawiedliwych.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wówczas błogosławić cię można! Bo oni wprawdzie nie mogą ci się za to odwdzięczyć, ale weźmiesz zapłatę swą w dzień zmartwychwstania sprawiedliwych”.
9.GRZYM1936Szczęśliwy będziesz, że nie będą mogli ci się odpłacić, a zato w zmartwychwstaniu sprawiedliwych odbierzesz nagrodę.
10.DĄBR.WUL.1973a błogosławiony będziesz, bo nie mają ci czym odpłacić: odpłaconym ci bowiem będzie przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
11.DĄBR.GR.1961a błogosławiony będziesz, bo nie mają ci czym odpłacić: a oddane ci będzie przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
12.TYSIĄCL.WYD5A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
13.BRYTYJKAI będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
14.POZNAŃSKAi będziesz szczęśliwy, bo oni nie mają nic, aby ci się odwzajemnić. A zapłatę otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
15.WARSZ.PRASKAI będziesz szczęśliwy, bo oni nie mają z czego odwdzięczyć się tobie. Otrzymasz bowiem zapłatę w chwili zmartwychwstania sprawiedliwych.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a będziesz bogaty, bo nie mają ci czym odpłacić; ale będzie ci odpłacone w czasie wzniesienia sprawiedliwych.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBędziesz szczęśliwy, gdyż nie mają dla ciebie nic w zamian; swoją zapłatę otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
18.TOR.PRZ.A będziesz błogosławiony; gdyż nie mają ci czym odpłacić, będzie ci bowiem odpłacone przy powstaniu z martwych sprawiedliwych.”