« Łuk 14:16 Ewangelia Łukasza 14:17 Łuk 14:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I posłał sługę swego wgodzinę wieczerzej rzec wezwanem: Przydźcie, że już gotowo jest wszytko.
2.WUJEK.1923I posłał sługę swego w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym, żeby przyszli; boć już wszystko gotowo.
3.RAKOW.NTI posłał sługę swego godziny wieczerzej, rzec wezwanym: Pódźciesz, iż już gotowe są wszytkie rzeczy.
4.GDAŃSKA.1881I posłał sługę swego w godzinę wieczerzy, żeby rzekł zaproszonym: Pójdźcie! bo już wszystko gotowe.
5.GDAŃSKA.2017A gdy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, żeby powiedział zaproszonym: Chodźcie, bo już wszystko gotowe.
6.SZCZEPAŃSKIA tuż przed ucztą wysłał swego sługę, by powiedział zaproszonym: Chodźcie, bo {wszystko} już gotowe.
7.MARIAWICII posłał sługę swego w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym, żeby przyszli boć wszystko już jest nagotowane.
8.BIESZK.ŁUK.1931Gdy nadeszła godzina wieczerzy, posłał sługę swego do gości proszonych, aby im powiedział: Chodźcie, bo już wszystko gotowe.
9.GRZYM1936A w czasie uczty posłał sługę do zaproszonych, żeby im oświadczył: Chodźcie, bo już wszystko gotowe.
10.DĄBR.WUL.1973I posłał sługę swego w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym, żeby przyszli, bo już wszystko gotowe.
11.DĄBR.GR.1961I posłał sługę swego w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe.
12.TYSIĄCL.WYD5Kiedy nadeszła pora uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już <wszystko> jest gotowe.
13.BRYTYJKAI posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe.
14.POZNAŃSKAKiedy nadeszła godzina przyjęcia, wysłał sługę, aby powiedział zaproszonym: Przychodźcie, bo przyjęcie jest już gotowe!
15.WARSZ.PRASKAPosłał też swego sługę, gdy nadszedł czas uczty, aby powiedział zaproszonym, żeby przyszli, bo już wszystko gotowe.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem w godzinie uczty wysłał swojego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przychodźcie, bo wszystko jest już gotowe.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy wszystko było gotowe, posłał swego sługę, by powiadomił zaproszonych: Możecie się już schodzić - stół zastawiony!
18.TOR.PRZ.I w godzinie wieczerzy, posłał swojego sługę, aby powiedzieć zaproszonym: Przychodźcie, bo wszystko jest już gotowe.