« Łuk 14:17 Ewangelia Łukasza 14:18 Łuk 14:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I poczęli się zaraz wymawiać wszyscy. Pierwszy rzekł mu: dworzec kupiłem, i muszę wyniść a ujrzeć ji; proszę cię, miej mię (za) wymówionego.
2.WUJEK.1923I poczęli się wszyscy społecznie wymawiać. Pierwszy mu rzekł: Kupiłem wieś, i mam potrzebę wyniść a oglądać ją: proszę cię, miej mię za wymówionego.
3.RAKOW.NTI poczęli się jednostajnie wymawiać wszyscy. Pierwszy rzekł mu: Rolam kupił, i mam potrzebę wyniść i oglądać ją, proszę cię, miej mię za wymówionego.
4.GDAŃSKA.1881I poczęli się wszyscy jednostajnie wymawiać. Pierwszy mu rzekł: Kupiłem wieś, i muszę iść, a oglądać ją, proszę cię, miej mię za wymówionego.
5.GDAŃSKA.2017A oni zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy mu powiedział: Kupiłem pole i muszę iść je obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za wytłumaczonego.
6.SZCZEPAŃSKIWszyscy jednak zaczęli się jednocześnie wymawiać. Pierwszy mu rzekł: Kupiłem wieś; muszę więc pójść i obejrzeć ją; proszę cię, miej mię za wytłómaczonego.
7.MARIAWICII poczęli się wszyscy społem wymawiać. Pierwszy mu rzekł: Kupiłem wieś, i muszę iść i oglądać ją: proszę cię, miej mię za wymówionego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wtedy zaczęli wszycy, jeden za drugim, wymawiać się. Pierwszy mu rzekł: Kupiłem rolę i muszę iść koniecznie ją obejrzeć; proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego.
9.GRZYM1936A na to wszyscy poczęli się wymawiać. Pierwszy mu powiedział: Kupiłem majątek i muszę go obejrzeć: proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego.
10.DĄBR.WUL.1973I poczęli się wszyscy społem wymawiać. Pierwszy rzekł mu: Kupiłem wieś i koniecznie muszę pójść, a obejrzeć ją: proszę cię, miej mię za wymówionego.
11.DĄBR.GR.1961I poczęli się wszyscy społem wymawiać. Pierwszy mu rzekł: Kupiłem pole i koniecznie muszę pójść, a obejrzeć je: proszę cię, miej mię za usprawiedliwionego.
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: Kupiłem pole, muszę wyjść je obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego.
13.BRYTYJKAI poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: Kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć; proszę cię, miej mię za wytłumaczonego.
14.POZNAŃSKAAle wszyscy zaczęli się jednakowo wymawiać. Pierwszy mu powiedział: Kupiłem pole i muszę iść je obejrzeć. Proszę cię, miej mnie za usprawiedliwionego. -
15.WARSZ.PRASKAA oni wszyscy poczęli się wymawiać. Jeden powiedział: Kupiłem pole, muszę przecież pójść i zobaczyć je. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wszyscy zaczęli się jednakowo wymawiać. Pierwszy mu powiedział: Kupiłem pole i mam utrapienie, wyszedłem aby je zobaczyć; proszę cię, uważaj mnie za odmówionego.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy wszyscy po kolei zaczęli się wymawiać. Pierwszy powiedział: Właśnie kupiłem pole i muszę dokonać oględzin. Przepraszam, lecz jak sam widzisz, nie mogę przyjść.
18.TOR.PRZ.I zaczęli się wszyscy, jak jeden wymawiać. Pierwszy powiedział mu: Kupiłem pole, muszę iść i je zobaczyć; proszę cię, miej mnie za wymówionego.