« Łuk 14:19 Ewangelia Łukasza 14:20 Łuk 14:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A drugi rzekł: żonę pojąłem, a dlatego nie mogę przyść.
2.WUJEK.1923A drugi rzekł: Żonęm pojął, a przeto nie mogę przyjść.
3.RAKOW.NTA drugi rzekł: Żonem pojął, i dla tego nie mogę przyść.
4.GDAŃSKA.1881A drugi rzekł: Żonęm pojął, a dlatego przyjść nie mogę.
5.GDAŃSKA.2017A jeszcze inny powiedział: Pojąłem żonę i dlatego nie mogę przyjść.
6.SZCZEPAŃSKIJeszcze inny mówił: Pojąłem żonę i dlatego przyjść nie mogę.
7.MARIAWICIA inny rzekł: Pojąłem żonę, a przeto nie mogę przyjść.
8.BIESZK.ŁUK.1931Trzeci mówił: Pojąłem żonę; przeto nie mogę przyjść.
9.GRZYM1936Inny jeszcze powiedział: Żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść.
10.DĄBR.WUL.1973A inny powiedział: Żonę pojąłem, a przeto nie mogę przyjść.
11.DĄBR.GR.1961A inny powiedział: Żonę pojąłem, a przeto nie mogę przyjść.
12.TYSIĄCL.WYD5Jeszcze inny rzekł: Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść.
13.BRYTYJKAA inny rzekł: Żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść.
14.POZNAŃSKAA jeszcze inny powiedział: Wziąłem sobie żonę i dlatego nie mogę przyjść.
15.WARSZ.PRASKAA jeszcze inny oświadczył: Żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A inny powiedział: Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKolejny powiedział: Dopiero co się ożeniłem, dlatego nie przyjdę.
18.TOR.PRZ.A inny powiedział: Pojąłem żonę, dlatego nie mogę przyjść.