« Łuk 14:22 Ewangelia Łukasza 14:23 Łuk 14:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł pan do sługi: Wynidź na drogi, i opłotki, a przymuszaj wniść, aby się napełnił dom mój.
2.WUJEK.1923I rzekł pan słudze. Wynidź na drogi i opłotki, a przymuś wniść, aby był dom mój napełnion.
3.RAKOW.NTI rzekł Pan do sługi: Wynidź na drogi i między opłotki, i przymuś wniść, aby był napełnion dom mój.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł Pan do sługi: Wynijdź na drogi i między opłotki, a przymuś wnijść, aby był napełniony dom mój.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Pan powiedział do sługi: Wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj do wejścia, aby mój dom się zapełnił.
6.SZCZEPAŃSKII rzekł pan słudze: Wyjdź na drogi i między opłotki, a przymuszaj, by wstąpili, aby dom mój był pełen.
7.MARIAWICII rzekł pan słudze: Wynijdź na drogi i na opłotki, a przymuś wnijść, aby się napełnił dom mój.
8.BIESZK.ŁUK.1931I rzekł gospodarz owemu słudze: Przejdź przez drogi polne i wzdłuż płotów i nalegaj na tych, których tam spotkasz, by przyszli, aby się dom mój napełnił.
9.GRZYM1936A pan rzekł słudze swemu: Wyjdź na drogi i opłotki i przymuś ludzi wejść, aby się wypełnił dom mój.
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł pan do sługi: Wynijdź na drogi i opłotki, a przymuszaj do wejścia, aby dom mój był zapełniony.
11.DĄBR.GR.1961I rzekł pan do sługi: Wyjdź na drogi i za opłotki, a przymuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony.
12.TYSIĄCL.WYD5Na to pan rzekł do sługi: Wyjdź na drogi i między opłotki i przynaglaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony.
13.BRYTYJKAWtedy rzekł pan do sługi: Wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój.
14.POZNAŃSKAI rzekł pan do sługi: Wyjdź na drogi i w opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom się zapełnił.
15.WARSZ.PRASKAWtedy powiedział pan do sługi: Wyjdź na drogi i ścieżki i usilnie nakłaniaj do wejścia, tak aby zapełnił się mój dom.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc pan powiedział do sługi: Wyjdź na drogi i ogrodzenia oraz zmuszaj do wejścia, aby został zapełniony mój dom.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy pan polecił: Wyjdź więc na drogi prowadzące do miasta, idź między zagrody i przekonaj napotkanych, by przyszli; niech mój dom będzie pełny.
18.TOR.PRZ.I powiedział pan do sługi: Wyjdź na drogi i między płoty, i przymuszaj wejść, aby został napełniony mój dom.