« Łuk 14:24 Ewangelia Łukasza 14:25 Łuk 14:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Szły lepak znim społem tłumy mnogie, i obróciwszy się rzekł k nim:
2.WUJEK.1923I szły z nim rzesze wielkie, a obróciwszy się, rzekł do nich:
3.RAKOW.NTI zchodziło się do niego tłumów wiele; a obróciwszy się rzekł do nich:
4.GDAŃSKA.1881I szedł z nim wielki lud; a obróciwszy się, rzekł do nich:
5.GDAŃSKA.2017I szły z nim wielkie tłumy. A on, odwróciwszy się, powiedział do nich:
6.SZCZEPAŃSKIA razem z Nim szły mnogie rzesze. I zwróciwszy się do nich rzekł:
7.MARIAWICIA szły z Nim rzesze wielkie. I obróciwszy się do nich, rzekł im:
8.BIESZK.ŁUK.1931W dalszej drodze towarzyszyły Jezusowi wielkie rzesze. A on obróciwszy się do nich, rzekł:
9.GRZYM1936I ciągle chodziły z nim rzesze ogromne, a on obracając się, rzekł do nich:
10.DĄBR.WUL.1973A szły za nim rzesze wielkie. I obróciwszy się rzekł do nich:
11.DĄBR.GR.1961A szły za nim rzesze wielkie. I obróciwszy się rzekł do nich:
12.TYSIĄCL.WYD5A szły z Nim wielkie tłumy. On odwrócił się i rzekł do nich:
13.BRYTYJKAA szły z nim liczne tłumy, i obróciwszy się, rzekł do nich:
14.POZNAŃSKASzły za Nim wielkie tłumy. I obróciwszy się rzekł do nich: -
15.WARSZ.PRASKAA szły z Nim wtedy liczne rzesze. Zwróciwszy się do nich powiedział:
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A razem z nim szły wielkie tłumy. Zatem gdy się odwrócił, powiedział do nich:
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy szły za Nim wielkie tłumy, obrócił się i skierował do nich te słowa:
18.TOR.PRZ.I gdy szły razem z Nim wielkie tłumy, obrócił się i powiedział do nich: