« Łuk 14:30 Ewangelia Łukasza 14:31 Łuk 14:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Albo który król ciągnąc zwieść bitwę z drugiem królem; nie wprzódli siadszy radzi się, jeśli może w dziesiąci tysiąc spodkać (onego) który ze dwudziestą tysiąc idzie nań?
2.WUJEK.1923Albo który król, mając jechać stoczyć wojnę z drugim królem, nie pierwéj siadłszy, myśli, jeźli może z dziesiącią tysięcy potkać się z onym, który z dwudziestą tysięcy jedzie przeciw niemu?
3.RAKOW.NTAbo który Król jadąc na wojnę potykać się z drugim Królem, a zaż nie siadszy pierwej radzi się, jeśliż mocen jest z dziesiącią tysięcy zabieżeć onemu, który z dwiemadziesty tysięcy idzie przeciw niemu?
4.GDAŃSKA.1881Albo który król jadąc na wojnę, potykać się z drugim królem, pierwej usiadłszy, nie radzi się, mógłliby się w dziesięć tysięcy spotkać z onym, który we dwadzieścia tysięcy jedzie przeciwko niemu?
5.GDAŃSKA.2017Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, najpierw nie usiądzie i nie naradzi się, czy w dziesięć tysięcy może zmierzyć się z tym, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciwko niemu?
6.SZCZEPAŃSKIAlbo któryż król, co ma zamiar prowadzić wojnę z innym królem, nie siada wpierw i nie zastanawia się, czy zdoła w dziesięć tysięcy zmierzyć się z tym, który w dwadzieścia tysięcy ciągnie na niego?
7.MARIAWICIAlbo któryż król, chcąc wieść wojnę z drugim królem, nie usiądzie pierwej i nie naradzi się, czy będzie mógł z dziesięciu tysiącami wyjść naprzeciw temu, który z dwudziestu tysiącami idzie na niego?
8.BIESZK.ŁUK.1931Albo i król, który innemu królowi wydaje wojnę, czyż on wprzód nie siądzie, ażeby się zastanowić nad tem, czy może w dziesięć tysięcy żołnierza wyruszyć na spotkanie wroga, który w dwadzieścia tysięcy chłopa nadciąga przeciw niemu?
9.GRZYM1936I jakiż król, idąc na wojnę z innym królem, nie rozważa przedtem pilnie, czy może z dziesięcioma tysiącami iść przeciw dwudziestu tysiącom?
10.DĄBR.WUL.1973Albo któryż to król, mając stoczyć wojnę przeciw drugiemu królowi, nie zasiada pierwej i nie obmyśla, czy mógłby z dziesięciu tysiącami wyjść naprzeciw temu, który idzie przeciwko niemu w dwadzieścia tysięcy.
11.DĄBR.GR.1961Albo któryż to król mając stoczyć wojnę przeciw drugiemu królowi, nie zasiada najpierw i nie obmyśla, czy mógłby z dziesięciu tysiącami wyjść przeciw temu, który zdąża przeciwko niemu w dwadzieścia tysięcy.
12.TYSIĄCL.WYD5Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu?
13.BRYTYJKAAlbo, który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w dziesięć tysięcy zmierzyć się z tym, który z dwudziestoma tysiącami wyrusza przeciwko niemu?
14.POZNAŃSKAAlbo król, który wyrusza na wojnę przeciwko drugiemu królowi, czy nie zasięga wpierw rady, czy może w dziesięć tysięcy zmierzyć się z tym, który idzie przeciwko niemu z dwudziestoma tysiącami?
15.WARSZ.PRASKAAlbo jakiż król, wybierając się na wojnę przeciwko innemu królowi, nie usiądzie wpierw i nie zastanowi się, czy ze swymi dziesięcioma tysiącami ludzi będzie w stanie oprzeć się temu, który idzie przeciw niemu z dwudziestoma tysiącami?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Albo który król, gdy wyrusza zetrzeć się na wojnie z drugim królem, nie usiądzie i wpierw się nie zastanowi, czy jest zdatny w dziesięć tysięcy wyjść naprzeciwko dwudziestu tysiącom, co wyruszają przeciw niemu?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITAlbo który król, zanim zmierzy się z innym królem, nie naradza się najpierw, czy na czele dziesięciu tysięcy zdoła się oprzeć dwudziestu tysiącom najeźdźców?
18.TOR.PRZ.Albo, jaki król jadąc potykać się na wojnę z drugim królem, nie usiądzie i najpierw nie rozważa, czy jest na tyle silny, by z dziesięcioma tysiącami ludzi stanąć naprzeciw temu, który idzie na niego z dwudziestoma tysiącami?