« Łuk 14:32 Ewangelia Łukasza 14:33 Łuk 14:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tak przeto każdy z was, kto się nie odrzecze wszech swoich majętności, nie może być moim uczniem.
2.WUJEK.1923Tak tedy każdy z was, który nie odstępuje wszystkiego, co ma, nie może być moim uczniem.
3.RAKOW.NTTakże tedy każdy z was, który się nie pożegna ze wszytkimi majętnościami swymi, nie może moim być uczniem.
4.GDAŃSKA.1881Takżeć i każdy z was, kto by się nie wyrzekł wszystkich majętności swoich, nie może być uczniem moim.
5.GDAŃSKA.2017Tak i każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.
6.SZCZEPAŃSKITak więc: żaden z was nie może być uczniem moim, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada.
7.MARIAWICITak też i każdy z was, który się nie wyrzeka wszystkiego co ma, nie może być Moim uczniem.
8.BIESZK.ŁUK.1931Tak więc poznajcie, że nikt z was nie może być uczniem moim, jeżeli się nie oderwie od wszystkiego, co posiada.
9.GRZYM1936Tak samo jeśli kto z was nie wyrzeka się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim.
10.DĄBR.WUL.1973Tak więc każdy z was, który nie wyrzeka się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim.
11.DĄBR.GR.1961Tak więc każdy z was, który nie wyrzeka się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim.
12.TYSIĄCL.WYD5Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.
13.BRYTYJKATak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim.
14.POZNAŃSKATak więc każdy z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.
15.WARSZ.PRASKATak więc nikt z was nie może być moim uczniem, jeśli się nie wyrzeknie wszystkiego, co posiada.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak więc, każdy z was, kto nie wyrzeka się wszystkich swoich majętności nie może być moim uczniem.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTak więc nikt z was, kto nie zostawia wszystkiego, co do niego należy, nie może być moim uczniem.
18.TOR.PRZ.Tak i każdy z was, kto nie rozstanie się ze wszystkim co posiada, nie może być moim uczniem.