« Łuk 14:7 Ewangelia Łukasza 14:8 Łuk 14:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdy będziesz wezwan od kogo na swadźbę, nie sadź się na pierwym miejscu, by więc uczciwszy nad cię nie był wezwan od niego.
2.WUJEK.1923Gdy będziesz wezwan na gody, nie siadajże na pierwszem miejscu, aby snadź poczciwszy nad cię nie był wezwan od niego:
3.RAKOW.NTKiedy będziesz od kogo wezwan na wesela, nie siadajże na pierwszym miejscu, by snadź zacniejszy nad cię nie był wezwan od niego;
4.GDAŃSKA.1881Gdybyś był od kogo wezwany na wesele, nie siadajże na przedniejszem miejscu, by snać zacniejszy nad cię nie był wezwany od niego;
5.GDAŃSKA.2017Gdy ktoś cię zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, aby czasem ktoś ważniejszy od ciebie nie był zaproszony przez niego.
6.SZCZEPAŃSKIGdy cię <kto> zaprosi na gody weselne, nie zajmuj miejsca pierwszego, aby przypadkiem nie zaproszono godniejszego od ciebie.
7.MARIAWICIGdy będziesz zaproszony na gody, nie siadaj na pierwszem miejscu, aby snać godniejszy czci od ciebie nie był zaproszony przez niego,
8.BIESZK.ŁUK.1931„Gdy cię ktoś prosi na gody, nie siadajże na pierwszem miejscu! Bo może być, że zaproszono godniejszego od ciebie.
9.GRZYM1936Kiedy cię kto zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszem miejscu, bo może kto godniejszy od ciebie został zaproszony;
10.DĄBR.WUL.1973Gdy będziesz zaproszony na gody weselne, nie siadajże na pierwszym miejscu, aby snadź nie był zaproszony i godniejszy od ciebie.
11.DĄBR.GR.1961Kiedy zaprosi cię ktoś na gody weselne, nie siadajże na pierwszym miejscu, aby nie okazało się, że był przez niego zaproszony i godniejszy od ciebie.
12.TYSIĄCL.WYD5Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego.
13.BRYTYJKAGdy cię ktoś zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, bo czasem zjawi się ktoś znaczniejszy od ciebie, także zaproszony,
14.POZNAŃSKAKiedy ktoś zaprosi cię na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, bo może został zaproszony ktoś godniejszy od ciebie.
15.WARSZ.PRASKAGdy będziesz zaproszony na ucztę, nie zasiadaj na pierwszym miejscu. Bo może się zdarzyć, że zostanie zaproszony ktoś godniejszy od ciebie,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdybyś był przez kogoś zaproszonym na weselną ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca przy stole; aby kiedyś ktoś cenniejszy od ciebie nie był do niego wezwany;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ktoś cię zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, aby czasem nie okazało się, że wśród zaproszonych jest ktoś ważniejszy od ciebie.
18.TOR.PRZ.„Kiedy jesteś przez kogoś zaproszony na wesele, nie zajmuj pierwszego miejsca przy ławie, aby czasem ktoś zacniejszy od ciebie nie został przez niego zaproszony;