« Eze 40:20 Księga Ezechiela 40:21 Eze 40:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I komory jéj trzy ztąd, a trzy zonąd, i czoło jéj i przysionek jéj według miary bramy pierwszéj, pięćdziesiąt łokci dłużą jéj, a szerzą dwadzieścia i pięć łokci.
2.GDAŃSKA.1881(A komory jej były trzy z jednej, a trzy z drugiej strony, a podwoje jej i przysionki jej były według pomiaru pierwszej bramy;) na pięćdziesiąt łokci była długość jej, a szerokość na dwadzieścia i pięć łokci.
3.GDAŃSKA.2017Miała trzy wnęki z jednej i trzy z drugiej strony; jej filary i przedsionki miały taki sam wymiar jak pierwsza brama: pięćdziesiąt łokci długości i dwadzieścia pięć łokci szerokości.
4.CYLKOWA strażnice jej: trzy z tej i trzy z przeciwległej strony, pilastry zaś i przysionki jej miały ten sam pomiar co brama pierwsza: pięćdziesiąt łokci długość jej, szerokość zaś dwadzieścia i pięć łokci.
5.TYSIĄCL.WYD5Miała trzy wnęki z jednej strony i trzy wnęki z drugiej; jej filary i jej przedsionek odpowiadały rozmiarom pierwszej bramy: pięćdziesiąt łokci długie i dwadzieścia pięć szerokie.
6.BRYTYJKAJej wnęki, trzy z jednej i trzy z drugiej strony, jej filary i jej przysionek miały takie same wymiary, jak pierwsza brama; jej długość wynosiła pięćdziesiąt łokci, a szerokość dwadzieścia pięć łokci.
7.POZNAŃSKAMiała ona trzy nisze z jednej i trzy nisze z drugiej strony. Jej filary i jej przedsionki miały taki wymiar, jak brama pierwsza: pięćdziesiąt łokci długości i dwadzieścia pięć łokci szerokości.
8.WARSZ.PRASKAByły tam wnęki, po trzy z każdej strony. Filary i przedsionki miały wymiary takie, jak te przy pierwszym wejściu, to znaczy były na pięćdziesiąt łokci długie i dwadzieścia pięć szerokie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz jej strażnice, trzy z tej i trzy z przeciwległej strony. Pilastry oraz jej przybudówki miały ten sam wymiar, co pierwsza brama – jej długość to pięćdziesiąt łokci, zaś szerokość dwadzieścia pięć łokci.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOkazało się, że jej wnęki, trzy z jednej i trzy z drugiej strony, jej pilastry i jej przysionek miały takie same wymiary, jak pierwszej bramy. Jej długość wynosiła pięćdziesiąt łokci, a szerokość dwadzieścia pięć.