« Eze 40:21 Księga Ezechiela 40:22 Eze 40:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A okna jéj i przysionek i rzezania według miary bramy, która patrzała na wschód, a na siedm stopniów było wstępowanie do niéj, a przysionek przed nią.
2.GDAŃSKA.1881Okna też jej, i przysionki jej, i palmy jej były według pomiaru bramy onej, która patrzyła na wschód, a po siedmiu stopniach wstępowano na nią, a przysionki jej były tuż przed schodami.
3.GDAŃSKA.2017Jej okna, przedsionek i palmy miały taki sam wymiar jak brama wschodnia. Po siedmiu stopniach wchodziło się do niej, a jej przedsionek był tuż przed schodami.
4.CYLKOWA okna jej i przysionek jej i palmy były według pomiaru bramy, zwróconej w kierunku ku wschodowi; po siedmiu zaś stopniach wstępowano do niej, a przysionki jej znajdowały się po stronie zewnętrznej.
5.TYSIĄCL.WYD5A jej okna oraz jej przedsionek wraz z ozdobami w kształcie palm były takie jak przy bramie, której strona przednia zwrócona była ku wschodowi. Wstępowało się wzwyż po siedmiu stopniach, naprzeciw których był przedsionek.
6.BRYTYJKAJej okna, jej przysionek i jej palmy miały takie same wymiary, jak brama zwrócona ku wschodowi. Wstępowało się do niej po siedmiu stopniach, a jej przysionek był od strony wewnętrznej.
7.POZNAŃSKAJej okna, jej przedsionek i jej palmy miały taki wymiar, jak brama zwrócona w kierunku wschodu. Po siedmiu stopniach wchodziło się do niej. Jej przedsionek znajdował się naprzeciw nich.
8.WARSZ.PRASKAOkna, przedsionek oraz wyryte palmy były takie, jak przy bramie Wschodniej. Wchodziło się [do tej bramy] po siedmiu stopniach, w przedsionek prowadzący na dziedziniec wewnętrzny.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jej okna, jej przybudówka i palmy, były według wymiaru bramy zwróconej w kierunku wschodu. Wchodzono do niej po siedmiu stopniach, a jej przybudówki znajdowały się po stronie zewnętrznej.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJej okna, przysionek i palmy były takie jak w bramie wschodniej. Do niej również wstępowało się po siedmiu stopniach i miało się przed sobą przysionek.