« Eze 40:28 Księga Ezechiela 40:29 Eze 40:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Komorę jéj i czoło jéj i przysionek jéj temiż miarami, i okna jéj i przysionek jéj wokoło pięćdziesiąt łokci wzdłuż, a wszerz dwadzieścia i pięć łokci.
2.GDAŃSKA.1881A komory jej i podwoje jej i przysionki jej były według tychże miar, a okna jej i przysionki jej około niej zewsząd mające na pięćdziesiąt łokci wdłuż a wszerz na dwadzieścia i pięć łokci.
3.GDAŃSKA.2017A jej wnęki, jej filary i jej przedsionek miały te same wymiary. Miała ona również, jak i jej przedsionek, okna wokoło. Miała pięćdziesiąt łokci długości i dwadzieścia pięć łokci szerokości.
4.CYLKOWI strażnice jej i pilastry i przysionki jej według pomiarów poprzednich - okna téż miała ona, a niemniej przysionki na pięćdziesiąt łokci długości, szerokości zaś na dwadzieścia i pięć łokci.
5.TYSIĄCL.WYD5A wnęki jej oraz filary i przedsionek miały te same rozmiary; miała ona również okna dokoła; tak samo jak przedsionek; pięćdziesiąt łokci wynosiła długość, a dwadzieścia pięć łokci szerokość.
6.BRYTYJKAJej wnęki, jej filary i jej przysionek miały takie same wymiary. Miała także, podobnie jak przysionek, okna dokoła, a jej wymiary wynosiły: pięćdziesiąt łokci długość i dwadzieścia pięć łokci szerokość.
7.POZNAŃSKAJej nisze, jej filary i jej przedsionek miały podobne wymiary, co tamta. Tak ona, jak jej przedsionek miały okna wokoło. Liczyła pięćdziesiąt łokci długości i dwadzieścia pięć łokci szerokości.
8.WARSZ.PRASKATakie same wymiary [jak przy pozostałych bramach] miały również wnęki, filary i przedsionek. Podobnie jak przedsionek, [brama] miała również dokoła okna. Wymiary: pięćdziesiąt łokci długości i dwadzieścia pięć łokci szerokości.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także jej strażnice, pilastry i przybudówki były według poprzednich wymiarów. Miała ona też okna i przybudówki na długości pięćdziesięciu łokci i na szerokości dwudziestu pięciu łokci.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJej wnęki, pilastry i przysionek były takie jak w przypadku tamtych. Przysionek i okna dokoła mierzyły pięćdziesiąt łokci długości i dwadzieścia pięć szerokości.