« Eze 40:2 Księga Ezechiela 40:3 Eze 40:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wwiódł mię tam, a oto mąż, którego kształt był jako kształt miedzi, a sznur lniany w ręce jego i trzcina miary w ręce jego, a stał w bramie.
2.GDAŃSKA.1881I przywiódł mię tam, a oto mąż, który był na wejrzeniu jako kształt miedzi, mając sznur lniany w ręce swej i laskę ku rozmierzaniu, a ten stał w bramie.
3.GDAŃSKA.2017I zaprowadził mnie tam, a oto mąż, który z wyglądu był jakby ze spiżu, miał lniany sznur w ręku i pręt mierniczy, a stał w bramie.
4.CYLKOWI przywiódł mnie tam, a oto mąż, którego wejrzenie niby wejrzenie kruszcu, trzymający sznur lniany w ręce swej i pręt mierniczy, stał on zaś w bramie.
5.TYSIĄCL.WYD5Zaprowadził mnie tam, i oto ukazał się wtedy mąż, który miał wygląd, jakby był z brązu; miał on lniany sznur w ręce oraz mierniczy pręt. Stał przy bramie.
6.BRYTYJKAPrzeniósł mnie tam, a oto był tam mąż, który wyglądał tak, jakby był ze spiżu; miał on w ręku lniany sznur i pręt mierniczy, a stał w bramie.
7.POZNAŃSKAZaprowadził mię tam. A oto mąż, którego wygląd był podobny do spiżu, miał w swym ręku lniany sznur i trzcinę mierniczą. Stał on w bramie.
8.WARSZ.PRASKAGdy [Pan] mnie tam zaprowadził, zobaczyłem człowieka, którego twarz była jakby ze spiżu. Trzymał on w ręku sznur lniany oraz trzcinę mierniczą. Stał przy wejściu do miasta.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tam mnie przyprowadził; a oto mąż, którego spojrzenie było jakby spojrzeniem kruszcu. Stał on w bramie, a w swej ręce trzymał lniany sznur oraz mierniczy pręt.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTam właśnie mnie zaprowadził. Zastałem tam jakiegoś mężczyznę. Wyglądał, jakby był z brązu. Miał w ręku lniany sznur oraz pręt mierniczy. Stał w bramie.