« Eze 40:32 Księga Ezechiela 40:33 Eze 40:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Komorę jéj i czoło jéj i przysionek jéj, jako wyżéj, i okna jéj i przysionki jéj wokoło na dłużą, pięćdziesiąt łokci, a na szerzą dwadzieścia i pięć łokci.
2.GDAŃSKA.1881Taże komory jej i podwoje jej i przysionki jej według onychże miar, i okna jej i przysionki jej wszędy w około; wdłuż na pięćdziesiąt łokci, a wszerz na dwadzieścia i pięć łokci.
3.GDAŃSKA.2017Jej wnęki, jej filary i jej przedsionek miały te same wymiary. Miała ona również, tak jak jej przedsionek, okna wokoło. Miała pięćdziesiąt łokci długości, dwadzieścia pięć łokci szerokości.
4.CYLKOWI strażnice jej i pilastry i przysionki jej wedle pomiarów poprzednich - okna téż miała ona, a niemniej przysionki zewsząd dokoła - długość na pięćdziesiąt łokci, a szerokość na dwadzieścia i pięć łokci.
5.TYSIĄCL.WYD5A jej wnęki i filary, i przedsionek odpowiadały tamtym rozmiarom. I okna miała ona, jak też przedsionek, dokoła. Długość wynosiła pięćdziesiąt łokci, a szerokość dwadzieścia pięć łokci.
6.BRYTYJKAJej wnęki, jej filary i jej przysionek miały takie same wymiary. Miała także podobnie jak jej przysionki okna dokoła, a jej wymiary wynosiły: długość pięćdziesiąt łokci, a szerokość dwadzieścia pięć łokci.
7.POZNAŃSKAJej nisze, jej filary i jej przedsionek miały te same wymiary, co tamta. Tak ona, jak również jej przedsionek miały okna wokoło. Długość jej wynosiła pięćdziesiąt łokci a szerokość dwadzieścia pięć łokci.
8.WARSZ.PRASKATakie same rozmiary miały również jej wnęki, filary oraz cały przedsionek. W bramie jak i w przedsionku były okna, wokoło. Wymiary bramy: pięćdziesiąt łokci długości i dwadzieścia pięć łokci szerokości.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także jej strażnice, pilastry oraz jej przybudówki były według poprzednich wymiarów. Miała ona też okna i dookoła przybudówki, na długości pięćdziesięciu łokci i na szerokość dwudziestu pięciu łokci.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJej wnęki, pilastry i przysionek były tych samych wymiarów. Podobnie jak tamte miała przysionek i okna dokoła, długość pięćdziesięciu łokci, a szerokość dwudziestu pięciu.