« Eze 40:37 Księga Ezechiela 40:38 Eze 40:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A przy każdéj skarbnicy drzwi na czołach bram: tam omywano całopalenie.
2.GDAŃSKA.1881Były też komory i drzwi ich przy podwojach bram, a tam omywano całopalenia.
3.GDAŃSKA.2017Były też komory i wejście do nich przy filarach bram, tam obmywano ofiarę całopalną.
4.CYLKOWA znajdowała się téż halla, której wejście między pilastrami bram - tam miano obmywać całopalenia.
5.TYSIĄCL.WYD5Był tam portyk, a wejście do niego było przy filarach bram. Tam to płukano żertwy całopalne.
6.BRYTYJKAByła tam także komora z wejściem między filarami bram; tam opłukiwano ofiary całopalne.
7.POZNAŃSKAByła [także] sala, a jej wejście znajdowało się w filarach bramy. Tam obmywano ofiarę całopalną.
8.WARSZ.PRASKAByło tam również pomieszczenie, do którego wejście znajdowało się już w przedsionku, przy bramach. Tam obmywano żertwy ofiarne.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Stała też hala, do której wejście było pomiędzy pilastrami bram; tam miano obmywać całopalenia.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA była tam komnata z wejściem w przysionku bramy, gdzie opłukiwano ofiary całopalne.