« Eze 40:38 Księga Ezechiela 40:39 Eze 40:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A w przysionku bramy dwa stoły po jednéj, a dwa stoły po drugiéj stronie, aby ofiarowano na nich całopalenia i za grzech i za występ.
2.GDAŃSKA.1881W przysionku też bramy były dwa stoły z jednej strony, a dwa stoły z drugiej strony, na których bito całopalenia, i ofiary za grzech, i ofiary za występek.
3.GDAŃSKA.2017W przedsionku bramy były dwa stoły po jednej stronie i dwa stoły po drugiej stronie, na których zabijano ofiarę całopalną, ofiarę za grzech i ofiarę za przewinienie.
4.CYLKOWW przysionku téż bramy dwa stoły z tej i dwa stoły z przeciwległej strony, aby zarzynać na nich całopalenia i ofiary zagrzeszne i pokutne.
5.TYSIĄCL.WYD5A w przedsionku bramy były dwa stoły po jednej i dwa stoły po drugiej stronie, by na nich zabijać żertwy całopalne, zadośćuczynne i przebłagalne.
6.BRYTYJKAA w przysionku bramy były dwa stoły z jednej i dwa stoły z drugiej strony, na których zarzynano zwierzęta na ofiary całopalne, zagrzeszne i ofiary za przewinienia.
7.POZNAŃSKAW przedsionku bramy znajdowały się dwa stoły z jednej i dwa stoły z drugiej strony, dla zabijania na nich ofiary całopalnej oraz ofiary przebłagalnej za grzech i za winę.
8.WARSZ.PRASKAW przedsionku bramy znajdowały się wzdłuż obu ścian, po dwa stoły do zabijania zwierząt na całopalenia, na ofiary zadośćuczynienia i przebłagania.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W przybudówce bramy były także dwa stoły, z tej, i dwa stoły z przeciwległej strony, by zarzynać na nich całopalenia, ofiary za grzech i pokutne.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW przysionku bramy stały cztery stoły - dwa z jednej i dwa z drugiej strony. Służyły one do uboju zwierząt na ofiary całopalne, zagrzeszne oraz za przewinienia.