« Eze 40:3 Księga Ezechiela 40:4 Eze 40:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I mówił do mnie tenże mąż: Synu człowieczy! patrz oczyma swemi, i uszyma swemi słuchaj, a przyłóż serce swe do wszystkiego, co ja ukażę tobie; bo, abyć to ukazano, jesteś tu przywiedzion, oznajmij wszystko, co ty widzisz, domowi Izraelowemu.
2.GDAŃSKA.1881I mówił do mnie ten mąż: Synu człowieczy! patrz oczyma swemi, a uszyma swemi słuchaj, i przyłóż serce swoje do wszystkiego, coć okażę; boś tu na to przywiedziony, abyć to ukazano, a ty oznajmisz wszystko, co widzisz, domowi Izraelskiemu.
3.GDAŃSKA.2017I przemówił do mnie ten mąż: Synu człowieczy, popatrz swymi oczami, słuchaj swymi uszami i weź sobie do serca wszystko, co ci pokażę. Po to bowiem zostałeś tu przyprowadzony, aby ci to pokazać. Oznajmij wszystko, co widzisz, domowi Izraela.
4.CYLKOWI rzekł do mnie on mąż: Synu człowieczy! patrz oczyma swemi, a uszyma swemi słuchaj, i zwróć uwagę twą na wszystko co ci ukażę; gdyż aby ci to pokazano przywiedzionyś tu: Opowiesz zaś wszystko co zobaczysz domowi Israela.
5.TYSIĄCL.WYD5I rzekł do mnie ów mąż: Synu człowieczy, popatrz oczami i słuchaj uszami, i dokładnie uważaj, co będę ci ukazywać, albowiem zostałeś tu przyprowadzony po to, abyś to widział. Oznajmij domowi Izraela wszystko, co zobaczysz.
6.BRYTYJKAMąż ten przemówił do mnie: Synu człowieczy, patrz twoimi oczami i słuchaj twoimi uszami! Zwróć uwagę na wszystko, co ci pokażę; gdyż sprowadzono cię tutaj, aby ci to pokazać. Zwiastuj domowi izraelskiemu wszystko, co widzisz!
7.POZNAŃSKAMąż ten przemówił do mnie: - Synu człowieczy, oglądnij swoimi oczyma, posłuchaj na własne uszy, weź sobie do serca to wszystko, co ja ci pokażę, albowiem jesteś przyprowadzony, aby ci to pokazać. Oznajmij Domowi Izraela te wszystkie rzeczy, które zobaczysz.
8.WARSZ.PRASKACzłowiek ten powiedział do mnie: Synu człowieczy, rozglądaj się dokładnie, słuchaj bardzo pilnie i dokładaj wszelkich sił, aby zauważyć wszystko, co ci zechcę pokazać. Po to bowiem zostałeś tu przyprowadzony, abyś to wszystko zobaczył. Opowiesz potem Domowi Izraela o tym wszystkim, co tu zobaczysz.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I ów mąż do mnie powiedział: Synu człowieka! Patrz swoimi oczyma i słuchaj swoimi uszami! Zwróć swoją uwagę na wszystko, co ci ukażę; ponieważ zostałeś tu przyprowadzony, by ci to ukazano. Wszystko, co zobaczysz, opowiesz domowi Israela.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSynu człowieczy! - przemówił do mnie. - Patrz dokładnie, słuchaj uważnie i dobrze skup się na tym, co będę ci pokazywał. Sprowadzono cię tu po to, abyś to wszystko zobaczył, a potem opowiedział domowi Izraela o wszystkim, co widziałeś.