« Eze 40:43 Księga Ezechiela 40:44 Eze 40:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A przed bramą wnętrzną komory śpiewaków w sieni wnętrznéj, która była w boku bramy patrzącéj na północy, a oblicza ich ku drodze południowéj: jedna przy boku bramy wschodniéj, która patrzyła ku drodze północnéj.
2.GDAŃSKA.1881Były też zewnątrz przed bramą wnętrzną komory śpiewaków w sieni wnętrznej, których rząd jeden był przy stronie bramy północnej, patrzący na południe; drugi rząd był przy stronie bramy wschodniej, patrzący na północ.
3.GDAŃSKA.2017Na zewnątrz bramy wewnętrznej, na dziedzińcu wewnętrznym, były komory dla śpiewaków. Jeden rząd był z boku bramy północnej, zwrócony w kierunku południa, drugi rząd był z boku bramy wschodniej, zwrócony w kierunku północy.
4.CYLKOWNa zewnątrz zaś bramy wewnętrznej znajdowały się halle śpiewaków, mianowicie na dworcu wewnętrznym, (jedna) po ścianie bocznej bramy północnej, frontem zwrócona ku południowi, a jedna po ścianie bocznej bramy wschodniej, frontem zwrócona ku północy.
5.TYSIĄCL.WYD5<Potem wprowadził mnie na dziedziniec wewnętrzny>. Poza bramą wewnętrzną były dwie cele na dziedzińcu wewnętrznym, jedna po boku bramy północnej, a przednia jej strona skierowana była ku południowi, i jedna po boku bramy południowej, a przednia jej strona skierowana była ku północy.
6.BRYTYJKAPotem zaprowadził mnie z zewnątrz na dziedziniec wewnętrzny, a oto tam były dwie komory, jedna przy bocznej ścianie bramy północnej, zwrócona przednią stroną ku południowi, a druga przy bocznej ścianie bramy południowej zwrócona przednią stroną ku północy.
7.POZNAŃSKANa zewnątrz bramy wewnętrznej, na dziedzińcu wewnętrznym, były dwie sale. Jedna z boku bramy Północnej, i jej fasada była zwrócona w kierunku południa. Druga z boku bramy Południowej, a jej fasada była zwrócona w kierunku północnym.
8.WARSZ.PRASKAPotem zaprowadził mnie na dziedziniec wewnętrzny, gdzie znajdowały się dwa pomieszczenia: jedno od strony bramy Północnej, wejściem zwrócone ku południowi, drugie zaś od strony bramy Południowej, z wejściem prowadzącym na północ.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na zewnątrz bramy wewnętrznej znajdowały się hale śpiewaków – jedna na dziedzińcu wewnętrznym, na bocznej ścianie bramy północnej, frontem zwrócona ku południowi, i jedna na bocznej ścianie bramy wschodniej, frontem zwrócona ku północy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA na zewnątrz bramy wewnętrznej, na dziedzińcu wewnętrznym, były dwie komnaty. Jedna znajdowała się z boku bramy północnej i drzwiami zwrócona była na południe, a druga znajdowała się z boku bramy południowej i wyjściem zwrócona była na północ.